Μικροί εφευρέτες από τη Νέα Ιωνία έφτιαξαν αυτοματισμούς για την πόλη του μέλλοντος

Περισσότερα