Σιωπηρώς απορριφθείσα η προσφυγή του Δήμου για το οικόπεδο της ΕΡΙΟΤΕΚ

“Σιωπηρώς απορριφθείσα” χαρακτηρίστηκε η προσφυγή του Δήμου Νέας Ιωνίας για την παραχώρηση του οικοπέδου της πρώην ΕΡΙΟΤΕΚ, ώστε να χτιστεί στην περιοχή σχολείο.

Όπως έγινε γνωστό από τα πρακτικά της πρόσφατης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής ο Νομικός Σύμβουλος αποκάλυψε ότι “προς μεγάλη μας έκπληξη, πληροφορηθήκαμε ΟΤΙ η τελευταία συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής ήταν την 7-12-2023, ΟΤΙ έκτοτε η Ειδική Επιτροπή δεν συνεδρίασε
λόγω διαφόρων κωλυμάτων των μελών της, ( υπεραπασχόληση κ.λ.π. ), ΟΤΙ την 13-1-
2024 έληξε η θητεία της Επιτροπής και ΟΤΙ η Προσφυγή μας, θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα”.


Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να ασκηθούν ένδικα μέσα κατά της σιωπηρής απόρριψης και να συνεχιστεί ο αγώνας του Δήμου Νέας Ιωνίας για την ανάκτηση του χώρου