Νέα Ιωνία: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων με κιόσκια ανακύκλωσης

Κιόσκια ανακύκλωσης και υπόγειοι κάδοι με σύγχρονους μηχανισμούς και διαφορετικά ρεύματα συλλογής απορριμμάτων τοποθετούνται στη Νέα Ιωνία.

Νέα Ιωνία: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων με κιόσκια ανακύκλωσης

Σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σε συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων τοποθετώντας υπόγειους κάδους, νησίδες και κιόσκια ανακύκλωσης σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Νέα Ιωνία: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων με κιόσκια ανακύκλωσης

 Καλούμε τους πολίτες να εφαρμόσουν τις οδηγίες και να απορρίπτουν ό,τι αναγράφεται στις ετικέτες των κάδων.