Εκλογές 2023: Ποιοι δικαιούνται εκλογική άδεια και πόσες μέρες

Εκλογές 2023: Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία, σε περίπτωση διεξαγωγής εκλογών προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εργαζομένων τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημοσίου τομέα.

Όπως σημειώνει το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ), η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή άλλης μορφής άδεια. Συγκεκριμένα για τον ιδιωτικό τομέα, μάλιστα, υπογραμμίζεται ότι όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για την διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, κατά τις προσεχείς εκλογές της 21ης Mαΐου 2023.

Εκλογική άδεια: Καλύπτει απολύτως τον αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος
Σε περίπτωση που συμπέσουν οι εκλογές στο διάστημα της αδείας, διακόπτεται η άδεια, χορηγούνται οι ημέρες ειδικής αδείας εκλογών και η κανονική άδεια συνεχίζεται μετά από την ειδική άδεια εκλογών.

Ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση των εργαζομένων στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους απ΄ αυτόν.

Εκλογές: Πόσες ημέρες άδειας δίνονται κατά περίπτωση
Βάσει, λοιπόν, των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατά τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες (η υπουργική απόφαση για τις εκλογές του 2023 προς το παρόν αναμένεται), ο αριθμός των ημερών άδειας εξαρτάται από την απόσταση και συνήθως έχει ως εξής:

για όσους εργάζονται πενθήμερο:

αποστάσεις από 200 – 400 χλμ, μια εργάσιμη ημέρα
αποστάσεις από 401 χλμ και πάνω, δύο εργάσιμες ημέρες
για τα νησιά μέχρι 3 ημέρες
για όσους εργάζονται εξαήμερο:

αποστάσεις από 100 – 200 χλμ, μια εργάσιμη ημέρα
αποστάσεις από 201 – 400 χλμ, δύο εργάσιμες ημέρες
αποστάσεις από 401 χλμ και πάνω, τρεις εργάσιμες ημέρες
για τα νησιά μέχρι 3 ημέρες