Προσλήψεις από το Δήμο Νέας Ιωνίας για τη δημοτική κατασκήνωση στο Αλεποχώρι

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ένα (31) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών με μέγιστη διάρκεια σύμβασης τριών (3) μηνών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Νομού Αττικής.

Δήμος Νέας Ιωνίας: Προκήρυξη θέσεων με τρίμηνες συμβάσεις για την κατασκήνωση

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών μηνών.

e-neaionia

Κατασκήνωση Δήμου Νέας Ιωνίας: Ζητούνται Κοινοτάρχες & Ομαδάρχες

Κοινοτάρχες και Ομαδάρχες για να λειτουργήσει η θερινή κατασκήνωση στο Αλεποχώρι ζητούνται από το Δήμο Νέας Ιωνίας. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα 30/5 και μέχρι την Παρασκευή 3/6 στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας στην διεύθυνση : Καρολίδου 4, Νέα Ιωνία , ώρες : 09.00-13.00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά τους.

e-neaionia

Δήμος Νέας Ιωνίας: Προσλήψεις ορισμένου χρόνου για 14 ειδικότητες

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών με μέγιστη διάρκεια σύμβασης τριών (3) μηνών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι.