12ο Future of Cities Conference: Πρότυπο υψηλών επιδόσεων ο Δήμος Ηρακλείου

Οι υψηλοί δείκτες σε αποτελεσματικότητα που πέτυχε το 2023 ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής έφεραν τη συμμετοχή του στο 12ο Future of Cities Conference, το ετήσιο συνέδριο ανάμεσα σε κυβερνητικούς φορείς, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον επιστημονικό κλάδο με αντικείμενο το μέλλον και την ανάπτυξη των πόλεων και των τοπικών κοινωνιών μέσα από καινοτόμες πρακτικές.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος της πόλης, Νίκος Μπάμπαλος, πήρε μέρος στο πάνελ συζήτησης για τους «Δείκτες αποτελεσματικότητας των δήμων για την βελτίωση των πολιτικών τους» αναλύοντας το παράδειγμα του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, πώς ήρθαν αυτά τα αποτελέσματα επιδόσεων και πώς θα αξιοποιηθούν τα εν λόγω δεδομένα στην περαιτέρω πολιτική της δημοτικής αρχής προς όφελος των δημοτών.

Θυμίζουμε, σε έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, την οποία εκπόνησαν από κοινού το Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αναφορικά με τους δείκτες επιδόσεων των δήμων της χώρας μέσα στο 2023, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής κατετάγη τρίτος καλύτερος ανάμεσα στους μητροπολιτικούς δήμους της Ελλάδας. Κορυφαίες του επιδόσεις, η οργάνωση και διακυβέρνηση με βαθμολογία 72,05, η οικονομική διαχείριση με 62,83 και οι υπηρεσίες προς τον πολίτη με 62,5.

«Ένας δείκτης αποτελεσματικότητας μπορεί να αποτυπώσει την αποδοτικότητα ενός Δήμου, μετρώντας την πρόοδο προς στόχους όπως βελτίωση της ποιότητας ζωής, περιβαλλοντική βιωσιμότητα, και οικονομική ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας τη συνεχή βελτίωση. Στο σύνολό τους μπορούν να αξιοποιηθούν για την καθοδήγηση της απόφασης και της πολιτικής, εντοπίζοντας αδυναμίες και επιτυχίες, προσδιορίζοντας προτεραιότητες, και διευκολύνοντας την εκτίμηση της επίδρασης πολιτικών, βελτιστοποιώντας τους πόρους», τόνισε στην παρέμβασή του στη συζήτηση ο Νίκος Μπάμπαλος.