Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγών: Ο φόρος που αντικαθιστά το …αιωνόβιο χαρτόσημο

Ψηφιοποιείται πλέον και το πάλαι ποτέ χαρτόσημο των ελληνικών συναλλαγών, που συντρόφευσε το Κράτος για 95 χρόνια από την αρχική του επιβολή.

Με νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση, προωθούνται αλλαγές με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας των συναλλαγών, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας σε σειρά δικαιοπραξιών, τη διευκόλυνση των επενδύσεων και των ιδιωτικών συναλλαγών, και κυρίως: την εξοικονόμηση πόρων για το Δημόσιο.

Πάντως είτε ψηφιακό είτε έντυπο το χαρτόσημο θα συνεχίσει να εισφέρει στα κρατικά έσοδα. Ο προϋπολογισμός του 2024 προβλέπει εισπράξεις από την επιβολή του χαρτοσήμου 355 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 145 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την επιβάρυνση στα ενοίκια και τα 151 εκατ. ευρώ από λοιπά τέλη χαρτοσήμου.

Spotlight