Ψηφιακός μετασχηματισμός: Έρευνα αποτυπώνει την πρόοδο των επιχειρήσεων

Λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις στην Ελλάδα διαθέτουν σήμερα σαφή στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ μόνο τρεις στις 10 σχεδιάζουν να επενδύσουν σε τέτοιες δράσεις πάνω από 150.000 ευρώ την επόμενη τριετία. Παράλληλα, τέσσερις στις δέκα φαίνεται να αναζητούν χρηματοδότηση από προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα παραπάνω προέκυψαν από επιχειρηματική έρευνα της Grant Thornton σε δείγμα 400 επιχειρήσεων, εκ των οποίων 240 στη Βόρεια Ελλάδα, που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη, ο Χρήστος Βαργιεμέζης, assurance partner της εταιρείας. Η κυβερνοασφάλεια κατέχει την πρώτη θέση στις προτεραιότητες όσων διαθέτουν στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ ακολουθεί εκ του σύνεγγυς η στρατηγική αξιοποίησης δεδομένων.

Κατά τα λοιπά, πάνω από επτά στις δέκα επιχειρήσεις αξιοποιούν τις τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων και τις υπηρεσίες cloud, ενώ η ρομποτική και η αυτοματοποίηση αναγνωρίζονται ως ευκαιρία με κύριο όφελος την αύξηση της παραγωγικότητας από περίπου το 70%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί τη ρομποτική και την αυτοματοποίηση ως ευκαιρία για καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων και βελτιωμένη εσωτερική οργάνωση, όμως ένα μικρότερο αλλά όχι αμελητέο ποσοστό, το 23%, τη βλέπει ως απειλή που οδηγεί σε μείωση των θέσεων εργασίας.

«Αυτά τα ευρήματα τονίζουν την ανάγκη για μια στρατηγική διαχείριση των νέων τεχνολογιών με σκοπό τη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών και την ενίσχυση της συνολικής απόδοσης της εταιρείας, με ιδιαίτερη προσοχή στις θέσεις εργασίας» σημείωσε ο κ.Βαργιεμέζης.