Ψηφιακή Διακυβέρνηση: Τι βαθμό παίρνει ο Δήμος Νέας Ιωνίας σε πανελλαδική έρευνα

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας κάνει τα τελευταία χρόνια προσπάθεια να ψηφιοποιήσει τις υπηρεσίες του. Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση είναι το επίκαιρο στοίχημα και καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία της καλείται να αναλάβει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που οφείλει να παρέχει στους πολίτες. Σε έρευνα που διενήργησε το ΕΛΙΑΜΕΠ και η ερευνητική ομάδα του καθηγητή Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γιάννη Χαραλαμπίδη τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά.

Η έρευνα με τίτλο «Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Μελέτη των δικτυακών τόπων των Δήμων της Ελλάδας», διεξήχθη κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2022 και αφορά στο σύνολο των ιστοτόπων των 332 δήμων της χώρας.

Στα όρια του Ψηφιακού αναλφαβητισμού

Η εικόνα της προσπάθειας που γίνεται στην Αυτοδιοίκηση για ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών είναι πραγματικά αποκαρδιωτική, καθώς κάθε Δήμος επιλέγει τη δική του τακτική και μέθοδο και συνήθως ψηφιοποιεί τα απολύτως απαραίτητα έγγραφα.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, οι δήμοι δεν διαθέτουν τυποποιημένο μητρώο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κάθε δήμος έχει κάνει διαφορετική επιλογή από υπηρεσίες τις οποίες εξυπηρετεί μέσα από τον ιστότοπό του, ενώ παράλληλα υπάρχουν περιπτώσεις που οι ίδιες υπηρεσίες διαθέτουν διαφορετικό όνομα και διαφορετικά έγγραφα έναρξης.

Πρωταθλητής -με βάσει τα στοιχεία της έρευνας- αναδεικνύεται στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ο Δήμος Αθηναίων, που παρέχει τις περισσότερες σε απόλυτο αριθμό υπηρεσίες (166) και ταυτόχρονα, σε σχέση με το σύνολο των 552 υπηρεσιών – εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών.

Δήμος Νέας Ιωνίας: Ψηφιοποίηση με το σταγονόμετρο

Στο Δήμο Νέας Ιωνίας η εικόνα δεν διαφέρει και πολύ από τα όσα συμβαίνουν στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Από το σύνολο των 552 υπηρεσιών που θα έπρεπε να δίνονται στους πολίτες με ψηφιακό τρόπο, μόλις 52 (!!!) έχουν κατορθώσει να μπουν στην πλατφόρμα του. Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει την κατάταξή του στην έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ.

52 ψηφιοποιημένες υπηρεσίες διαθέτει ο Δήμος Νέας Ιωνίας στους δημότες του
52 ψηφιοποιημένες υπηρεσίες διαθέτει ο Δήμος Νέας Ιωνίας στους δημότες του

Ως γενική παρατήρηση καταγράφεται στην έρευνα ότι όσο ο πληθυσμός των δήμων μειώνεται, μειώνεται παράλληλα και το πλήθος των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ωστόσο εμφανίζονται πολλοί δήμοι που παρέχουν πολλές υπηρεσίες σε χαμηλό επίπεδο αυτοματοποίησης, ή πολύ λίγες υπηρεσίες σε υψηλό επίπεδο.

Η διαφοροποίηση στο πλήθος έχει μεγάλο εύρος και δεν αφορά συγκεκριμένη κατηγορία δήμων, αλλά εκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες δήμων ασχέτως μεγέθους ή τοποθεσίας. Ο Δήμος Αθηναίων έχει αυτοματοποιήσει το 39.8% των προσφερόμενων υπηρεσιών που ο ίδιος έχει επιλέξει να παρέχει ή το 12% σε σχέση με το σύνολο των 552 παρεχόμενων υπηρεσιών που κατέγραψε η έρευνα. Υψηλές επιδόσεις σε αυτό τον τομέα έχουν επίσης οι Δήμοι Αιγιαλείας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Κηφισιάς, Γλυφάδας, Πλατανιά, Καλαμάτας και Θεσσαλονίκης.