Φωτιές ανάβει το θέμα της ΕΡΙΟΤΕΚ – Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο ζητά η “Δημιουργία Αλληλεγγύη”

Την έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας για το θέμα της ΕΡΙΟΤΕΚ ζητά η παράταξη “Δημιουργία Αλληλεγγύη”. Το έγγραφο που κατέθεσε αναφέρει τα εξής:

Προς
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Κων/νο Κουλούρη

 Κοιν.:
 1. Δήμαρχο κα Δέσποινα Θωμαϊδου
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΘΕΜΑ : Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Έκτακτη Συνεδρίαση με θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαλλοτρίωση που έχει επιβληθεί στο Ο.Τ 425 για την ανέγερση σχολείων και την γενικότερη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου μας.

Για μία ακόμη φορά  η Δημοτική Αρχή και η Δήμαρχος κωλυσιεργείτε αναιτιολόγητα για θέμα μείζονος σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου μας. Για μία ακόμη φορά οι Δημοτικές Παρατάξεις της Αντιπολίτευσης ενημερώνονται την  τελευταία στιγμή για σοβαρότατο θέμα δημοσίου συμφέροντος στη θητεία σας.

Την Τρίτη 1 Αυγούστου 2023 απεστάλη Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 2 Αυγούστου 2023 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το θέμα της  εξέτασης της αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης του  ́ ́ τμήματος του Ο.Τ 425 που έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος ανέγερσης σχολείων σύμφωνα με την 14410/19-12-2008 Απόφαση Νομάρχη Αθηνών.(ΦΕΚ 6(τ. Α Α &Π Θ)/19 -01 -2009 .

Ενημερώσατε μάλιστα ότι «η αναγκαιότητα της έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προέκυψε επειδή βαίνει προς την εκπνοή της η 6μηνη προθεσμία για την συζήτηση επί του αναφερόμενου στο θέμα αιτήματος»

Το αίτημα της οικογενείας Μήτση για άρση της συγκεκριμένης απαλλοτρίωσης είχε υποβληθεί στο Δήμο μας στις 15 Φεβρουαρίου 2023. Γιατί η Δημοτική Αρχή και η Δήμαρχος το απέκρυπτε έξι (6) μήνες τώρα; Τι  εμπόδιζε την Δημοτική Αρχή να το εισάγει νωρίτερα και πριν την εκπνοή της προθεσμίας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής; Ποιους σκοπούς εξυπηρετούσε η τόσο μεγάλη καθυστέρηση εκ μέρους της Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής;

Μήπως συνδυάζεται και με το γεγονός της δωρεάς της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ Κ. ΜΗΤΣΗΣ  που πρόσφερε στο Δήμο μας εξοπλισμό παιδικής χαράς που βρίσκεται στην πλατεία Παναιτωλίου; Με ποια αιτιολογία  έγινε η αποδοχή της συγκεκριμένης δωρεάς αφού με την οικογένεια Μήτση και την εταιρεία συμφερόντων της με την επωνυμία ΕΡΙΟΤΕΚ ο Δήμος μας βρίσκεται σε αντιδικία και σε μακροχρόνια  δικαστική διένεξη για ακίνητο που βρίσκεται στο Ο.Τ 425 και έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος ανέγερσης σχολείων ;

Επειδή το συγκεκριμένο ακίνητο είναι αναγκαίο για την διασφάλιση σχολικών υποδομών για τους μαθητές της Ιωνίας.

Επειδή η εκ μέρους σας διαχείριση του θέματος είναι τουλάχιστον απαράδεκτη δεδομένης  της δικαστικής αντιδικίας με τους αιτούντες.

Επειδή είναι αναιτιολόγητη και ύποπτη η εκ μέρους σας καθυστέρηση να πράξετε τα νόμιμα ιδιαίτερα μάλιστα καθώς η Δήμαρχος Προϊσταται της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε Έκτακτη Συνεδρίαση του για την συζήτηση του θέματος και την λήψη απόφασης . Ταυτόχρονα δε καταγγέλλουμε την Δημοτική Αρχή και την Δήμαρχο για πλημμελή (τουλάχιστον) άσκηση των καθηκόντων της δεδομένου ότι Προϊσταται της Τεχνικής Υπηρεσίας που εισήγαγε το θέμα για λήψη απόφασης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.    

«Δημιουργία  Αλληλεγγύη» 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Μανούρης Παναγιώτης, Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Λάμπρου Χαράλαμπος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κλάρα Αναστασία, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Αγγελακοπούλου Αναστασία, Στέφας Γεώργιος, Ναϊσίδου Σοφία,Κουλουριώτη Μαρία Ελισάβετ, Τσομπανίδου Γεωργία. 

Η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Χριστίνα Παπαηλιοπούλου