Το Νοσοκομείο “Αγία Όλγα” στη λίστα με τους φορείς του Δημοσίου που αλλάζουν διοίκηση

Το Νοσοκομείο “Αγία Όλγα” στη Νέα Ιωνία, ο ΕΟΠΠΕΠ, που εδρεύει στην πόλη και περίπου 600 ακόμη φορείς του Δημοσίου και Νομικά πρόσωπα αλλάζουν διοικήσεις σε εφαρμογή του νόμου 5062/2023 για την «Επιλογή Διοικήσεων των Φορέων του Δημοσίου και Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητάς τους» που έχει ήδη προχωρήσει το Υπουργείο Εσωτερικών και η υπουργός Νίκη Κεραμέως.

Μόλις ένα μήνα μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου και ένα μήνα νωρίτερα από τη θεσμικά προβλεπόμενη προθεσμία, καθώς η έκδοση της σχετικής πράξης προβλέπεται εντός διμήνου από την ψήφιση του νόμου, εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία κατηγοριοποιούνται οι φορείς που αφορούν πάνω από 600 θέσεις Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Διευθυνόντων και Εντεταλμένων Συμβούλων σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

Οι τρεις ομάδες που κατηγοριοποιούνται οι φορείς
Οι Φορείς κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες, ανάλογα με το εύρος και το είδος των αρμοδιοτήτων τους.

Στην ομάδα Α εντάσσονται Νομικά πρόσωπα των οποίων οι αρμοδιότητες εκτείνονται σε όλη την επικράτεια, μαζί με τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.
Στην ομάδα Β εντάσσονται τα Νομικά πρόσωπα με αρμοδιότητες ειδικού ή τοπικού χαρακτήρα, όπως δημόσιες βιβλιοθήκες ή αθλητικά κέντρα.
Στην ομάδα Γ εντάσσονται τα νοσοκομεία της χώρας.
Η διαδικασία επιλογής Διοικήσεων είναι διαφορετική ανά κατηγορία, ανάλογα με το εύρος και το είδος αρμοδιοτήτων των φορέων.

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα με τους 600 φορείς για τους οποίους θα επιλεγούν διοικήσεις με το νέο νόμο