100 χρόνια Νέα Ιωνία

Τα 100 χρόνια ζωής στη Νέα Ιωνία γίνονται νουβέλα- Όλη η προκήρυξη του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Ένα αιώνα ζωής συμπλήρωσε φέτος η Νέα Ιωνία, η πόλη των Μικρασιατών προσφύγων από τη Σπάρτη της Πισιδίας, που έστησαν εξ’ αρχής ένα σύγχρονο θαύμα προκοπής και εργατικότητας.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ) του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει τον 6ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό  Ενηλίκων για τη συγγραφή νουβέλας με γενικό θέμα «Εκατό Χρόνια ζωής της Νέας Ιωνίας Αττικής».

Τα 100 χρόνια ζωής στη Νέα Ιωνία γίνονται νουβέλα

Στην σχετική του προκήρυξη το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. αναφέρει: Οι συγγραφείς είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν όλα τα χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού είδους της νουβέλας. 

Αναλυτικότερα:

Να συγγράψουν ένα κείμενο μέτριας έκτασης, ανάλογης με το είδος αυτό του πεζού λόγου. Δηλαδή, μεγαλύτερο σε έκταση από διήγημα και μικρότερο από μυθιστόρημα. Μπορούν να αντλήσουν έμπνευση από διηγήσεις τρίτων ή από προσωπικά τους βιώματα για ειδικότερα θέματα, όπως αυτά  που αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω:

            – Η θεμελίωση της πόλης.

            – Η εγκατάσταση των προσφύγων στα παραπήγματα.

            – Οι πρώτες προσφυγικές κατοικίες.

            – Ο Ποδονίφτης.

            – Οι Ποδαράδες.

            – Προσωπικότητες  που διαδραμάτισαν  σημαντικό ρόλο στη ζωή και την εξέλιξη της πόλης (Παπα-Ιωακείμ Πεσματζόγλου, Επίσκοπος Πατάρων Μελέτιος και άλλοι).

             – Το νυφοπάζαρο.

             – Το Μιρουάρ.

             – Εμπορικές στοές και καταστήματα στη Νέα Ιωνία.

             – Η ακμή και η παρακμή της ταπητουργίας & κλωστοϋφαντουργίας στην πόλη.

             – Η έλευση του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στη Νέα Ιωνία.

             – Η εξέλιξη του συνοικισμού σε Δήμο.

             – Η ανθρωπογεωγραφία της πόλης.

             – Μνημεία, χαρακτηριστικά σημεία, συνοικίες κλπ. 

Όλα τα ανωτέρω, για τα οποία επαναλαμβάνεται ότι είναι ενδεικτικά, μέσα στα  επιτρεπόμενα όρια της δεοντολογίας και της αισθητικής  παρουσίασης.

Οι όροι του διαγωνισμού του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Την αξιολόγηση των κειμένων θα αναλάβει τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από άτομα εγνωσμένου κύρους και σχετικής εμπειρίας.

            Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό:

            – Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

            – Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

            Οι διακρίσεις του διαγωνισμού κατά σειρά αξιολόγησης θα είναι:

               1ο Βραβείo, 2ο Βραβείο, 3ο Βραβείο.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να μην απονείμει κάποια από τις διακρίσεις ή και καμία από αυτές.

Τα αποτελέσματα  θα ανακοινωθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 ενώ οι διακρίσεις θα απονεμηθούν  σε ειδική τελετή και θα συνοδεύονται από περγαμηνή και τιμητική πλακέτα.

Το κείμενο ή τα κείμενα στα οποία θα απονεμηθεί το 1ο Βραβείο, θα δημοσιευθούν με δαπάνη του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. σε ειδική έκδοση 1.000 αντιτύπων, από τα οποία  ανάλογος αριθμός θα δοθεί  στον συγγραφέα ή τους συγγραφείς.

Μετά τη δωρεάν διάθεσή των αντιτύπων που θα εκδώσει το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., οι συγγραφείς μπορούν να δημοσιεύσουν το έργο τους, όπως εκείνοι επιθυμούν.

            Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

            1. Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό  με ένα (1) κείμενο.

            2. Ως έκταση των κειμένων ορίζονται οι 100 έως 150 σελίδες περίπου.

            3. Τα κείμενα να είναι γραμμένα με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος στοιχείων 12, διάστιχο μονό και περιθώρια άνω και κάτω 2 εκ. Ο τίτλος του έργου και τα κεφάλαια  να είναι γραμμένα με μέγεθος 14 bold.

            4. Να μην αναγράφουν στις σελίδες τους το όνομα ή το ψευδώνυμο του συγγραφέα.

            5. Να αποστέλλονται στη διεύθυνση ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., Πατριάρχου Ιωακείμ 4, 14234 Νέα  Ιωνία, επί συστάσει εντός φακέλου, όπου στη θέση του αποστολέα  να αναγράφεται ψευδώνυμο, διεύθυνση και η ένδειξη  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.

Ο φάκελος  πρέπει να περιέχει τα εξής:

       – Ένα(1) αντίγραφο του κειμένου.

       – Ένα (1) CD ή USB με το κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή.

       -Ένα (1) άγραφο σφραγισμένο φάκελο, όπου θα εσωκλείεται το όνομα του συγγραφέα , η διεύθυνση, τα τηλέφωνα και ο τίτλος του κειμένου.

Ο άγραφος σφραγισμένος φάκελος  ανοίγεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης μόνο σε περίπτωση διάκρισης του έργου. Έργα που υποβάλλονται κατά παράβαση του όρου αυτού  αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των κειμένων ορίζεται η Παρασκευή  27 Οκτωβρίου 2023 με σφραγίδα ταχυδρομείου.

Σημείωση: O υπάλληλος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. θα παραλαμβάνει τους φακέλους και θα μεριμνά για την εκτύπωση αντιγράφων και την ταυτόχρονη διανομή τους στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, μετά την υποβολή των έργων και όχι νωρίτερα από την  Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023.

                                                                       Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

                                                                                              Ο Πρόεδρος

                                                                                    Λουκάς  Π.  Χριστοδούλου

Για πληροφορίες :

KE.MI. ΠO.- Πατρ. Ιωακείμ 4- 142 34, Ν. Ιωνία -Τηλ. 210 27 95 012

Email: kemipo@otenet.gr