Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στη Νέα Ιωνία θα μετρήσει το Εθνικό Παρατηρητήριο

Μία ενδιαφέρουσα σύμβαση με το Εθνικό Παρατηρητήριο για τα Ηλεκτρομαγνητικά πεδία ενέκρινε στην πρόσφατη συνεδρίαση της η Δημοτική επιτροπή στη Νέα Ιωνία.

Σύμφωνα με αυτή ειδικός εξοπλισμός θα διατεθεί στο Δήμο για ένα χρόνο, προκειμένου να μετρηθεί η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε διάφορα σημεία της πόλης.

Αναλυτικά, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε το Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και του Δήμου Νέας Ιωνίας για τη λειτουργία ενός κινητού σταθμού μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (ΕΠΗΠ), με τη διαδικασία
του κατεπείγοντος ώστε να μην χαθεί η σειρά προτεραιότητας του Δήμου Νέας Ιωνίας εφόσον το υλικοτεχνικό υλικό που διαθέτει το Εθνικό Παρατηρητήριο (βανάκια )είναι περιορισμένης διαθεσιμότητας.
Το πλήρες κείμενο ακολουθεί: