Συντήρηση αντλιοστασίων στον Περισσό

Σε εργασίες συντήρησης και εγκατάστασης σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού άντλησης και άρδευσης στο αντλιοστάσιο που βρίσκεται επί της Πλατείας Παπαφλέσσα στον Περισσό προχώρησε ο Δήμος Νέας Ιωνίας .

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε:
• Αναβιβασμός της αντλίας γεώτρησης
• Αντικατάσταση των σιδηροσωλήνων καταθλίψεως της αντλίας γεώτρησης διαμέτρου 3’’ συνολικού μήκους 97 μέτρων
• Αναβιβασμός της αντλίας άρδευσης με ειδικό γερανοφόρο όχημα, έλεγχο της αντλίας σε εργαστήριο και καταβιβασμός της αντλίας
• Καθαρισμός της δεξαμενής άρδευσης
Με συστηματική δουλειά και σωστό σχεδιασμό, ο Δήμος -σε σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει ότι αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους, εξοικονομώντας υδάτινους πόρους και περιορίζοντας τα έξοδά του σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ένα καθαρό, υγιεινό και ποιοτικό περιβάλλον για όλους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο πράσινο στοιχείο της πόλης.