Συμβούλιο Ασφαλείας: Η Ελλάδα βάζει υποψηφιότητα ως νέο μη μόνιμο μέλος

Στις 10:00 (17:00 ώρα Ελλάδος) αρχίζει στην Νέα Υόρκη η ψηφοφορία για την ανάδειξη των πέντε νέων μη Μόνιμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2025-26. Η εκλογή της Ελλάδας σε μια από τις πέντε θέσεις, σε μια από τις πλέον δύσκολες μεταπολεμικές συγκυρίες, κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική καθώς ενισχύει τον ρόλο της ελληνικής διπλωματίας και συμβάλει στην ανάδειξη των θέσεων μας διεθνώς.

Ανταπόκριση από την Ουάσιγκτον: Λένα Αργύρη

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα, είναι όμως παράλληλα και μεγάλη ευθύνη καθώς απαιτείται η τήρηση λεπτών ισορροπιών, συστηματικός προγραμματισμός, εγρήγορση και ανακλαστικά για την διαμόρφωση εθνικών θέσεων σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές θέσεις αλλά και τους συσχετισμούς στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Θα πρόκειται για την τρίτη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2025-2026, μετά τις διετίες 1952-1953 και 2005-2006.

Οι προτεραιότητες που συγκροτούν το πεδίο των επιδιώξεων της Ελλάδας είναι έξι και αφορούν στην ειρηνική επίλυση διαφορών, στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των κανόνων και αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην εφαρμογή της Ατζέντας «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», στην κλιματική αλλαγή και ασφάλεια, στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και στη θαλάσσια ασφάλεια.

Διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι «έμπρακτη απόδειξη της προσήλωσης της Αθήνας σε αυτές τις προτεραιότητες αποτελεί η αλληλεγγύη της Ελλάδας στον αγώνα της Ουκρανίας για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και η ενεργή πολιτική της χώρας μας στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να περιορισθεί η ανθρωπιστική κρίση, να προστατευθούν τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών, να κατοχυρωθεί η ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας και βεβαίως να προωθηθεί η ειρήνευση. Με απόλυτη επίγνωση της σημασίας που θα έχει η ανάδειξη της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε ό,τι αφορά τη διεθνή προβολή των ελληνικών θέσεων, και με συναίσθηση της υψηλής ευθύνης, την οποία συνεπάγεται η συμμετοχή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η επιδίωξη της Ελλάδας είναι να προωθήσει μία συναινετική και συμπεριληπτική προσέγγιση και, με πνεύμα διαβούλευσης, να προωθηθούν λύσεις για την ειρήνη, την ανάπτυξη και την ασφάλεια σε ασταθείς περιοχές».

Υπενθυμίζεται πως το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει 15 Μέλη. Τα πέντε από αυτά είναι Μόνιμα και έχουν δικαίωμα βέτο. Αυτά τα Μέλη είναι οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Κίνα, η Ρωσία και η Μεγάλη Βρετανία. Τα υπόλοιπα δέκα μη Μόνιμα Μέλη εκλέγονται κάθε δυο χρόνια (πέντε και πέντε) για διετή θητεία. Κάθε Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας αναλαμβάνει διαδοχικά, με αλφαβητική σειρά, την Προεδρία του οργάνου για έναν ημερολογιακό μήνα. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Μπορεί, δε, να συγκαλεί το Συμβούλιο όταν το κρίνει αναγκαίο ή κατόπιν αίτησης Μέλους του Συμβουλίου, του Γενικού Γραμματέα ή της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης, ο Πρόεδρος, με τη συναίνεση των Μελών, μπορεί να εκδίδει δηλώσεις, ανακοινώσεις τύπου και επιστολές εκ μέρους του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τουλάχιστον 9 Μέλη πρέπει να υπερψηφίσουν μία απόφαση για να υιοθετηθεί συμπεριλαμβανομένων των 5 Μονίμων. Κάθε Μέλος μπορεί να υπερψηφίζει, να καταψηφίζει ή να απέχει από τη διαδικασία ψηφοφορίας. Τα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας μπορούν να συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους στις συζητήσεις και να εκφράζουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επιπλέον, τα Μέλη του Συμβουλίου συμμετέχουν στις «άτυπες συναντήσεις», οι οποίες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.