Στη Μεταμόρφωση ξεκινά το πρόγραμμα “Άθληση για όλους” – Εγγραφές και κόστη

Ξεκινά στη Μεταμόρφωση η υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» από τον Δήμο. Αναλυτικά τα προγράμματα που ξεκινούν είναι:

 • Παραδοσιακοί Χοροί
 • Αεροβική Γυμναστική Ενηλίκων
 • Άσκηση Ατόμων με Αναπηρίες (Εκμάθηση Κολύμβησης)
 • Εκμάθηση Κολύμβησης Ενηλίκων
 • Aqua aerobic
 • Εκμάθηση Αντισφαίρισης
 • Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία (υλοποιείται στα ΚΑΠΗ του Δήμου)*1
 • Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία (υλοποιείται στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου)

Τα προγράμματα θα διαρκέσουν έως και την 31/07/2024.

*1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία», μπορείτε να επικοινωνείτε με τα ΚΑΠΗ του Δήμου στα τηλέφωνα, 1ο ΚΑΠΗ: 210-2813011, 2ο ΚΑΠΗ: 210-2850235, 3ο ΚΑΠΗ: 210-2847024, 4ο ΚΑΠΗ: 210-2844090.

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Παραδοσιακοί Χοροί (Αίθουσα Γυμναστικής Δημοτικού Κολυμβητηρίου και επιλεγμένες σχολικές μονάδες):

 • Τμήμα 1ο: 17:00 μ.μ. – 18:30 μ.μ. Δευτέρα και Παρασκευή
 • Τμήμα 2ο: 17:00 μ.μ. – 18:00 μ.μ. Τρίτη και 17:00μ.μ. – 19:00 μ.μ. Πέμπτη
 • Τμήμα 3ο: 20:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 4ο: 21:00 μ.μ. – 22:00 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 5ο: 18:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ.. Τρίτη και 17:00 μ.μ. – 18:00 μ.μ. Τετάρτη
 • Τμήμα 6ο: 20:00 μ.μ. – 22:00 μ.μ. Τρίτη και 19:00 – 20:00 μ.μ. Τετάρτη

Τα τμήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν αναλόγως τη συμμετοχή και μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του προγράμματος.

Αεροβική Γυμναστική Ενηλίκων (Αίθουσα Γυμναστικής Δημοτικού Κολυμβητηρίου):

 • Τμήμα 1ο: 10:00 π.μ. – 11:00 π.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 2ο: 11:00 π.μ. – 12:00 π.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 3ο: 10:00 π.μ. – 11:00 π.μ. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο
 • Τμήμα 4ο: 11:00 π.μ. – 12:00 μ.μ. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο
 • Τμήμα 5ο: 17:00 μ.μ. – 18:00 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 6ο: 18:00 μ.μ. – 19:00 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 7ο: 19:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 8ο: 17:00 μ.μ. – 18:30 μ.μ. Πέμπτη και 12:00 μ.μ. – 13:30 μ.μ. Σάββατο

Τα τμήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν αναλόγως τη συμμετοχή και μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του προγράμματος.

Άσκηση Ατόμων με Αναπηρίες – εκμάθηση κολύμβησης (Δημοτικό Κολυμβητήριο):

Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή:

 • Τμήμα 1ο: 11:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.
 • Τμήμα 2ο: 12:00 μ.μ. – 13:00 μ.μ.
 • Τμήμα 3ο: 13:00 μ.μ. – 14:00 μ.μ.
 • Τμήμα 4ο: 14:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ.

Εκμάθηση Κολύμβησης Ενηλίκων (Δημοτικό Κολυμβητήριο):

 • Τμήμα 1ο: 12:00 μ.μ. – 13:00 π.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 2ο: 13:00 μ.μ. – 14:00 π.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 3ο: 14:00 μ.μ. – 15:00 π.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 4ο: 15:00 μ.μ. – 16:00 π.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 5ο: 12:00 μ.μ. – 13:00 π.μ. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 09:00 π.μ. – 10:00 π.μ.
 • Τμήμα 6ο: 13:00 μ.μ. – 14:00 π.μ. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 10:00 π.μ. – 11:00 π.μ.
 • Τμήμα 7ο: 14:00 μ.μ. – 15:00 π.μ. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 11:00 π.μ. – 12:00 π.μ.
 • Τμήμα 8ο: 15:00 μ.μ. – 16:00 π.μ. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12:00 μ.μ. – 13:00 μ.μ.

Aqua Aerobic(Δημοτικό Κολυμβητήριο):

 • Τμήμα 1ο: 10:00 π.μ. – 11:00 π.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 2ο: Δευτέρα 11:00 π.μ. – 12:00 μ.μ., Τρίτη και Πέμπτη στις 10:00 π.μ. – 11:00 π.μ.
 • Τμήμα 3ο: Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.

Εκμάθηση Κολύμβησης Ανηλίκων (Δημοτικό Κολυμβητήριο):

 • Τμήμα 1ο: 16:00 μ.μ. – 16:45 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 2ο: 16:45 μ.μ. – 17:30 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 3ο: 17:30 μ.μ. – 18:15 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 4ο: 18:15 μ.μ. – 19:00 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 5ο: 19:00 μ.μ. – 19:45 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 6ο: 16:00 μ.μ. – 16:45 μ.μ. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 09:00 π.μ. – 09:45 π.μ.
 • Τμήμα 7ο: 16:45 μ.μ. – 17:30 μ.μ. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 09:45 π.μ. – 10:30 π.μ.
 • Τμήμα 8ο: 17:30 μ.μ. – 18:15 μ.μ. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 10:30 π.μ. – 11:15 π.μ.
 • Τμήμα 9ο: 18:15 μ.μ. – 19:00 μ.μ. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 11:15 π.μ. – 12:00 μ.μ.
 • Τμήμα 10ο: 19:00 μ.μ. – 19:45 μ.μ. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12:00 μ.μ. – 12:45 μ.μ.
 • Τμήμα 11ο: 16:00 μ.μ. – 16:45 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 12ο: 16:45 μ.μ. – 17:30 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 13ο: 17:30 μ.μ. – 18:15 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 14ο: 18:15 μ.μ. – 19:00 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 15ο: 19:00 μ.μ. – 19:45 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 • Τμήμα 16ο: 16:00 μ.μ. – 16:45 μ.μ. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 09:00 π.μ. – 09:45 π.μ.
 • Τμήμα 17ο: 16:45 μ.μ. – 17:30 μ.μ. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 09:45 π.μ. – 10:30 π.μ.
 • Τμήμα 18ο: 17:30 μ.μ. – 18:15 μ.μ. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 10:30 π.μ. – 11:15 π.μ.
 • Τμήμα 19ο: 18:15 μ.μ. – 19:00 μ.μ. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 11:15 π.μ. – 12:00 μ.μ.
 • Τμήμα 20ο: 19:00 μ.μ. – 19:45 μ.μ. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12:00 μ.μ. – 12:45 μ.μ.

Εκμάθηση αντισφαίρισης (επιλεγμένες σχολικές μονάδες):

Τμήμα Ενηλίκων:

 • Τμήμα 1ο: 17:00 μ.μ. – 18:00 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
 • Τμήμα 2ο: 18:00 μ.μ. – 19:00 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
 • Τμήμα 3ο: 19:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
 • Τμήμα 4ο: 20:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
 • Τμήμα 5ο: 21:00 μ.μ. – 22:00 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή

Τμήμα Εφήβων (από 13 έως 18 ετών):

 • Τμήμα 1ο: 17:00 μ.μ. – 18:30 μ.μ. Τρίτη, Πέμπτη
 • Τμήμα 2ο: 18:30 μ.μ. – 20:00 μ.μ. Τρίτη, Πέμπτη

Τα τμήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν αναλόγως τη συμμετοχή και μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του προγράμματος.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την εγγραφή στα προγράμματα (με εξαίρεση το πρόγραμμα «Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία» και «Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία»), απαιτείται η υποβολή δήλωσης συμμετοχής που γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Δήμου Μεταμόρφωσης, στη διαδρομή:

 E-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/Αίτηση συμμετοχής σε προγράμματα Άθλησης και Δημιουργικής Απασχόλησης

Για την εγγραφή στα προγράμματα απαιτούνται:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατήριου/ άδειας παραμονής αιτούντος.
 • Ιατρική βεβαίωση (για ενήλικες από Παθολόγο ή Καρδιολόγο ή Γενικό Ιατρό και για ανήλικους από Παιδίατρο).
 • Πιστοποιητικό Δερματολόγου (για τα προγράμματα που γίνονται εντός της κολυμβητικής δεξαμενής – εκμάθηση κολύμβησης, εκμάθηση κολύμβησης ΑμΕΑ και aqua aerobic).

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2023-24
Α/ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΝΤΙΤΙΜΟ
1Εκμάθηση Κολύμβησης20,00€
2Aqua Aerobic    15,00€ *2
3Αεροβική Γυμναστική Ενηλίκων8,00€
4Εκμάθηση Αντισφαίρισης8,00€
5Εκμάθηση Ελληνικών Παραδοσιακών ΧορώνΔΩΡΕΑΝ
6Άσκηση Ατόμων με ΑναπηρίεςΔΩΡΕΑΝ
7Άσκηση στην Τρίτη ΗλικίαΔΩΡΕΑΝ
8Άσκηση στην Προσχολική ΗλικίαΔΩΡΕΑΝ

*2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Μεταμόρφωσης, μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα “AQUA AEROBIC” δωρεάν, με την επίδειξη της κάρτας μέλους ή βεβαίωση από το αντίστοιχο ΚΑΠΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Αθλητισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου Μεταμόρφωσης, στα εξής στοιχεία:

Δ/νση: Διλόφου 55, Μεταμόρφωση Τ.Κ. 14452

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-2820222 και 210-2824333

Email:sports@metamorfossi.gr