Ραγδαίες εξελίξεις για το χώρο της ΕΡΙΟΤΕΚ – Ο Δήμος έχασε το πλεονέκτημα αξιοποίησης

Ραγδαίες εξελίξεις ανέκυψαν στο θέμα της αξιοποίησης του χώρου της ΕΡΙΟΤΕΚ στη Νέα Ιωνία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η παράταξη του νέου Δημάρχου Παναγιώτη Μανούρη.

Η “Δημιουργία Αλληλεγγύη” που αναλαμβάνει τη διοίκηση του Δήμου από την Πρωτοχρονιά, κατήγγειλε την σημερινή Δημοτική Αρχή και την Δήμαρχο Δέσποινα Θωμαΐδου για λανθασμένους και κρύφιους χειρισμούς στην υπόθεση. Αναλυτικά σε έγγραφό της στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρει:

Κύριε Πρόεδρε και κκ Συνάδελφοι για μια φορά ακόμη  το Δημοτικό Συμβούλιο  αγνοείται από την κα Δήμαρχο, δυστυχώς αυτή την φορά  πιθανόν με σοβαρότατες επιπτώσεις  για την πόλη μας.

Από τις 15 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι και τον Αύγουστο 2023 η Δήμαρχος  :

·         Αποσιωπούσε  και απέκρυπτε για έξι (6) μήνες από το Δημοτικό Συμβούλιο  το γεγονός  ότι η οικογένεια (κληρονόμοι) Κ. Μήτση ζήτησε την άρση της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ 425,  διεκδικώντας την κυριότητα του ακινήτου.

·         Διαχειρίστηκε αυθαίρετα το θέμα και είχε κατ’ιδίαν συνεννοήσεις  με την ανωτέρω οικογένεια χωρίς το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Ιωνιώτες να έχουν ιδέα για το τι συζητείται και αποφασίζεται

·         Καθυστέρησε χωρίς κανέναν λόγο , ουσιαστικό ή τυπικό,  την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και την απρόσκοπτη διενέργεια των νόμιμων διαδικασιών  για θέμα μείζονος σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου.

Το τοπίο ξεκαθάρισε  σήμερα  ,  31 Οκτωβρίου  2023  όταν μας απεστάλη στο mail  η απόφαση της Αποκεντρωμένης η οποία αποδέχθηκε την προσφυγή των κ.κ. Ευγενίας χήρας Κων/νου Μήτση, Σταύρου Μήτση και Χριστίνας Μήτση και ακύρωσε την υπ’ αρ. 216/2023 απόφασης Δημοτικού μας Συμβουλίου. Το προηγούμενο βράδυ μετά από ερώτηση συναδέλφου από την Αντιπολίτευση η Δήμαρχος πάλι δεν αναφέρθηκε στην Προσφυγή  ακύρωσης της απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου που γνώριζε οτι είχε υποβληθεί από την οικογένεια Μήτση. Ούτε αναφέρθηκε  ότι   η Αποκεντρωμένη  Διοίκηση είχε καλέσει τον  Δήμο μας να υποστηρίξει εκ νέου την θέση του πριν την απόφαση.

Συνοψίζοντας η οικογένεια  Κ. Μήτση πρόσβαλε στην Αποκεντρωμένη  την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με την οποία αποφασίσαμε  να επιμείνουμε και να εμείνουμε στην απαλλοτρίωση στο Ο.Τ. 425 για να διασφαλίσουμε την διατήρηση και συντέλεση της απαλλοτρίωσης που είναι ζωτικής σημασίας στην εξασφάλιση χώρων για την ανέγερση σχολικών κτιρίων στην πόλη μας.

Ο Δήμος, δια της Δημάρχου , παραδέχθηκε στην Αποκεντρωμένη  ότι εντός της προθεσμίας των έξι μηνών από την κατάθεση της αίτησης της οικογένειας Μήτση  δεν διέθετε  την οικονομική δυνατότητα για άμεση καταβολή της  αποζημίωσης στους δικαιούχους (οικογένεια Μήτση), ούτε για εγγραφή αυτής σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του Δήμου, ούτε και για εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Η κα Δήμαρχος  είναι υπόλογη για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την υπόθεση της ΕΡΙΟΤΕΚ απέναντι στον λαό της Ιωνίας και ερήμην του.  

Ζητούμε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου άμεσα την σύγκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθούμε για το μείζονος σημασία θέμα αφού προηγουμένως μας χορηγηθεί :

1) Η από 24.08.2023 (Αρ. Πρωτ. ΑΔΑ: 67568/28.08.2023) προσφυγή των κ.κ. Ευγενίας χήρας Κων/νου Μήτση, Σταύρου Μήτση και Χριστίνας Μήτση .

2) Το υπ’ αρ. 69563/05.09.2023 έγγραφο Αποκεντρωμένης προς παροχή απόψεων και περαιτέρω στοιχείων εκ του Δήμου Νέας Ιωνίας.

2)Το υπ’ αρ. 27135/28.09.2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας με θέμα την προσφυγή των κ.κ. Ευγενίας χήρας Κων/νου Μήτση, Σταύρου Μήτση και Χριστίνας Μήτση κατά της υπ’ αρ. 216/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας. Καθώς και όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα  που εκδόθηκαν από τον Φεβρουάριο 2023 και μετά ενόψει της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Δεδομένου ότι από 15 Οκτωβρίου 2023 και μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής  η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι απολύτως υπηρεσιακή Διοίκηση, πλέον φέρει απόλυτη ευθύνη για κάθε ζημία που τυχόν  υποστεί ο Δήμος εξαιτίας της πλημμελούς και αυθαίρετης άσκησης των καθηκόντων της.

Κύριε Πρόεδρε και κκ Συνάδελφοι για μια φορά ακόμη  το Δημοτικό Συμβούλιο  αγνοείται από την κα Δήμαρχο, δυστυχώς αυτή την φορά  πιθανόν με σοβαρότατες επιπτώσεις  για την πόλη μας.

Από τις 15 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι και τον Αύγουστο 2023 η Δήμαρχος  :

·         Αποσιωπούσε  και απέκρυπτε για έξι (6) μήνες από το Δημοτικό Συμβούλιο  το γεγονός  ότι η οικογένεια (κληρονόμοι) Κ. Μήτση ζήτησε την άρση της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ 425,  διεκδικώντας την κυριότητα του ακινήτου.

·         Διαχειρίστηκε αυθαίρετα το θέμα και είχε κατ’ιδίαν συνεννοήσεις  με την ανωτέρω οικογένεια χωρίς το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Ιωνιώτες να έχουν ιδέα για το τι συζητείται και αποφασίζεται

·         Καθυστέρησε χωρίς κανέναν λόγο , ουσιαστικό ή τυπικό,  την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και την απρόσκοπτη διενέργεια των νόμιμων διαδικασιών  για θέμα μείζονος σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου.

Το επιστέγασμα όμως αποκαλύφθηκε σήμερα  ,  31 Οκτωβρίου  2023  όταν μας απεστάλη στο mail  η απόφαση της Αποκεντρωμένης η οποία αποδέχθηκε την προσφυγή των κ.κ. Ευγενίας χήρας Κων/νου Μήτση, Σταύρου Μήτση και Χριστίνας Μήτση και ακύρωσε την υπ’ αρ. 216/2023 απόφασης Δημοτικού μας Συμβουλίου. Το προηγούμενο βράδυ μετά από ερώτηση συναδέλφου από την Αντιπολίτευση η Δήμαρχος πάλι δεν αναφέρθηκε στην αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου που εν γνώσει της είχε υποβληθεί από την οικογένεια Μήτση και ότι είχε καλέσει  η Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  τον  Δήμο μας να υποστηρίξει εκ νέου την θέση του πριν την απόφαση . Όπως λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα πλέον. 

Η οικογένεια  Κ. Μήτση πρόσβαλε στην Αποκεντρωμένη  την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με την οποία αποφασίσαμε  να επιμείνουμε και να εμείνουμε στην απαλλοτρίωση στο Ο.Τ. 425 για να διασφαλίσουμε την διατήρηση και συντέλεση της απαλλοτρίωσης που είναι ζωτικής σημασίας στην εξασφάλιση χώρων για την ανέγερση σχολικών κτιρίων στην πόλη μας.

Ο Δήμος, δια της Δημάρχου κ.Θωμαϊδου , παραδέχθηκε στην Αποκεντρωμένη  ότι εντός της προθεσμίας των έξι μηνών από την κατάθεση της αίτησης της οικογένειας Μήτση  δεν διέθετε  την οικονομική δυνατότητα για άμεση καταβολή της  αποζημίωσης στους δικαιούχους (οικογένεια Μήτση), ούτε για εγγραφή αυτής σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του Δήμου, ούτε και για εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Η κα Δήμαρχος  είναι υπόλογη για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την υπόθεση της ΕΡΙΟΤΕΚ απέναντι στον λαό της Ιωνίας και ερήμην του.  

Ζητούμε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου άμεσα την Σύγκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθούμε για το μείζονος σημασία θέμα αφού προηγουμένως μας χορηγηθεί :

1) Η από 24.08.2023 (Αρ. Πρωτ. ΑΔΑ: 67568/28.08.2023) προσφυγή των κ.κ. Ευγενίας χήρας Κων/νου Μήτση, Σταύρου Μήτση και Χριστίνας Μήτση .Το υπ’ αρ. 69563/05.09.2023 έγγραφο Αποκεντρωμένης προς παροχή απόψεων και περαιτέρω στοιχείων εκ του Δήμου Νέας Ιωνίας.

2)Το υπ’ αρ. 27135/28.09.2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας με θέμα την προσφυγή των κ.κ. Ευγενίας χήρας Κων/νου Μήτση, Σταύρου Μήτση και Χριστίνας Μήτση κατά της υπ’ αρ. 216/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας. Καθώς και όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα  που εκδόθηκαν από τον Φεβρουάριο 2023 και μετά ενόψει της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Δεδομένου ότι από 15 Οκτωβρίου 2023 και μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής είστε απολύτως υπηρεσιακή Διοίκηση, πλέον φέρετε απόλυτη ευθύνη για κάθε ζημία που τυχόν  υποστεί ο Δήμος εξαιτίας πλημμελούς και αυθαίρετης άσκησης των καθηκόντων σας.

 «Δημιουργία Αλληλεγγύη»

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μανούρης Παναγιώτης, Καναβός Μιλτιάδης , Τσομπάνογλου Φώτης, Λάμπρου Χαράλαμπος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κλάρα Αναστασία, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Αγγελακοπούλου Αναστασία, Στέφας Γεώργιος, Ναϊσίδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία Ελισάβετ, Τσομπανίδου Γεωργία.

Η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Χριστίνα Παπαηλιοπούλου