Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την αναζήτηση Φαρμακείου στην Αθήνα

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ) αλλάζει το σύστημα εφημεριών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Με έναν καινοτόμο αλγόριθμο, οι εφημερίες των φαρμακείων της Αττικής θα καθορίζονται πλέον με βάση τις αποστάσεις και με τη λογική να μην απαιτούνται πάνω από δέκα λεπτά οδήγηση, όταν το εφημερεύον φαρμακείο δεν είναι προσβάσιμο με τα πόδια.

Το νέο σύστημα που βρίσκεται σε διαδικασίες δοκιμών, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τον Απρίλιο και να λύσει τα χέρια των πολιτών που τελικά μέσω καλύτερης κατανομής θα βρίσκουν περισσότερα φαρμακεία.