Πότε και γιατί θα ηχήσουν οι σειρήνες συναγερμού της Πολιτικής Άμυνας

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 20/06/2024 και την Παρασκευή 21/06/2024 μεταξύ 09:00 και 12:00, στο πλαίσιο τεχνικού ελέγχου των Χειροκίνητων και Ηλεκτροκίνητων Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίησή τους. 

Η δοκιμαστική ήχηση που θα πραγματοποιηθεί τις προαναφερόμενες ημέρες και ώρες, θα είναι η μικρότερη δυνατή και δεν θα έχει διάρκεια μεγαλύτερη από δύο (2) με τρία (3) δευτερόλεπτα.

Δείτε επίσης: