Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατασκευή Συνεδριακού χώρου στο Ιωνικό Κέντρο

  • Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου “Ιωνικό κέντρο – δημιουργία κέντρου πολιτισμού και νεολαίας”.

Το «Ιωνικό Κέντρο», που βρίσκεται στη Νέα Ιωνία, πρόκειται να φιλοξενήσει πολύτιμες, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, εγκαταστάσεις, όπως: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Νεολαίας, με Εντευκτήριο κατάλληλου μεγέθους, καθώς και Εστία Φιλοξενίας και Συγκεντρώσεων. Περιλαμβάνει το νέο σχεδιασμό του Πολιτιστικού Κέντρου ως Συνεδριακό – Πολιτιστικό Κέντρο Νεολαίας.

Το Συνεδριακό – Πολιτιστικό Κέντρο αναπτύσσεται σε υπόγειους και υπέργειους χώρους., με συνολικό εμβαδόν χώρων περίπου 3.300 τ.μ. Το υποέργο έχει άμεση συσχέτιση με τα λοιπά υποέργα, δεδομένου ότι η εστία φιλοξενίας και συγκεντρώσεων είναι συμπληρωματική – υποστηρικτική δομή του συνεδριακού κέντρου, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, που θα είναι σε ελεύθερη χρήση για τους πολίτες.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 39,4 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 31,8 εκατ.). Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το Ιωνικό Κέντρο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 23/09/2022 ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 29/09/2022. Η διάρκεια της σύμβασης φτάνει τους 35 μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής.

Ταυτότητα έργου

Το αντικείμενο της μελέτης-κατασκευής περιλαμβάνει:

• το νέο σχεδιασμό του Πολιτιστικού Κέντρου ως Συνεδριακό – Πολιτιστικό Κέντρο Νεολαίας. Το Συνεδριακό – Πολιτιστικό Κέντρο αναπτύσσεται σε υπόγειους και υπέργειους χώρους., με συνολικό εμβαδόν χώρων περίπου 3.300 τ.μ. Το υποέργο έχει άμεση συσχέτιση με τα λοιπά υποέργα, δεδομένου ότι η εστία φιλοξενίας και συγκεντρώσεων είναι συμπληρωματική – υποστηρικτική δομή του συνεδριακού κέντρου, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, που θα είναι σε ελεύθερη χρήση για τους πολίτες.

• την αποπεράτωση της Εστίας Φιλοξενίας και συγκεντρώσεων (έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός), η οποία αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα του Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου, με σκοπό να εξυπηρετήσει τη συμμετοχή και παρουσία των συνέδρων, ημεδαπών και αλλοδαπών στο χώρο κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων- συνεδρίων.

• την φύτευση και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με βιοκλιματικά κριτήρια, φυσικά ή/και ανακυκλώσιμα υλικά κατά το δυνατόν. Θα επιδιωχθεί το συγκρότημα να λειτουργεί υπό συνθήκες υψηλού βαθμού ασφαλείας, τόσο χάριν των χρηστών του, όσο και των εγκαταστάσεών του. Στη διαχείριση των απορριμμάτων θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογικά συστήματα σύμφωνα με τις αρχές της ανακύκλωσης, επίσης, όπου είναι δυνατόν θα χρησιμοποιηθούν δομικά υλικά φυσικά ή ανακυκλωμένα για μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Πηγή