Περιβάλλον: Πόσα πλαστικά πετάξαμε στην ομορφότερη θάλασσα του κόσμου από την Ελλάδα

Στην Ελλάδα έχουμε το προνόμιο (και την ευθύνη συνάμα) να ζούμε σε χώρα με τεράστια ακτογραμμή και περιβάλλον θαλάσσιο, που εκτείνεται σε μία από τις ομορφότερες θάλασσες του κόσμου, τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με έρευνα της WWF, η Ελλάδα παράγει περίπου 700.000 τόνους πλαστικών απορριμμάτων ετησίως. Ή, για να γίνει πιο εύκολα κατανοητό, 68 κιλά πλαστικών κατά κεφαλή.

Ένα τεράστιο μέρος αυτών, καταλήγει, μέσω των παράκτιων δραστηριοτήτων, ή ποταμών, στις θάλασσές μας. Και, φυσικά, δεν πρόκειται για ελληνικό πρόβλημα μόνο. Απλά εμάς, ως τη χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο, μας αφορά λίγο παραπάνω…

Στην Ελλάδα, έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες απορρύπανσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των πλαστικών απορριμμάτων. Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει νόμους και κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση πλαστικών στα πολυκαταστήματα και τα εστιατόρια. Επίσης, η κυβέρνηση έχει επιβάλλει φόρους στα πλαστικά αντικείμενα και συσκευασίες, προκειμένου να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν εναλλακτικές λύσεις όπως ανακυκλώσιμα υλικά και επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα.

Επιπλέον, πολίτες, οργανώσεις, αλλά και επιχειρήσεις (ελληνικές και ξένες) έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος των πλαστικών απορριμμάτων στην Ελλάδα. Είναι πλέον «συνηθισμένο», αλλά και ελπιδοφόρο φαινόμενο στη χώρα μας, να πραγματοποιούνται σε παραλίες εκστρατείες καθαρισμού για να αφαιρεθούν τα πλαστικά απορρίμματα, αλλά και σε πιο προχωρημένο επίπεδο, υποθαλάσσιες επιχειρήσεις από ομάδες δυτών για απομάκρυνση των επικίνδυνων για το περιβάλλον σκουπιδιών.

Παράλληλα, οργανώσεις όπως η «Ελλάδα Καθαρή» έχουν ξεκινήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ανάγκη μείωσης της χρήσης πλαστικών αντικειμένων και της ανακύκλωσης των πλαστικών απορριμμάτων. Όλα αυτά, έρχονται να προστεθούν στις πρωτοβουλίες σε κεντρικό επίπεδο -τόσο από την ελληνική κυβέρνηση, όσο και από την ΕΕ – με νόμους και κανονισμούς για τον  περιορισμό της χρήσης πλαστικών και την απορρύπανση.

Περιβάλλον: Πόσα πλαστικά πετάξαμε στην ομορφότερη θάλασσα του κόσμου από την Ελλάδα

Όχι χωρίς κόστος: Έρευνα (McIlgorm et al.) διαπίστωσε πως το μέσο κόστος απορρύπανσης της ακτογραμμής από πλαστικά σκουπίδια ανέρχεται σε 1.500 δολάρια ανά τόνο (περίπου 1.300€/τόνο).

Και η τεχνολογία έχει αρχίσει να παίζει έναν ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος των πλαστικών απορριμμάτων στην Ελλάδα. Εφαρμογές, όπως η «Ανακυκλώνω» επιτρέπουν στους πολίτες να βρουν τον πλησιέστερο κάδο ανακύκλωσης και να μάθουν ποια υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν. Η δε τεχνολογία της ανακύκλωσης έχει βελτιωθεί, καθιστώντας δυνατή την επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών απορριμμάτων.

Ίσως, με αυτούς τους τρόπους, οι επόμενες γενιές να μη μάθουν ποτέ πόσα πλαστικά πετάξαμε στις ομορφότερες θάλασσες του κόσμου, τις ελληνικές…