Παραχώρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας για χρήση στον Ο.Π.Α.Ν

Την παραχώρηση χρήσης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας στον Ο.Π.Α.Ν. ενέκρινε ως εξής το Δημοτικό Συμβούλιο:

1) Αθλητικές Εγκαταστάσεις στον Ο.Π.Α.Ν.
– Γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5 (Αγ. Γεωργίου, Αλσούπολης) παραχώρηση έως
31/12/2024 για χρήση των προγραμμάτων Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού από τον
Οργανισμό Πολιτισμού, Άθλησης & Νεολαίας και τις προπονήσεις των αθλητικών
σωματείων του Δήμου Νέας Ιωνίας.
Γήπεδα Μπάσκετ (Πάρσης, Πλατεία Μακελαράκη) παραχώρηση έως 31/12/2024
για χρήση των προγραμμάτων Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού από τον Οργανισμό
Πολιτισμού, Άθλησης & Νεολαίας και τις προπονήσεις των αθλητικών σωματείων
του Δήμου Νέας Ιωνίας. Οι προπονητικές ώρες για τα τμήματα των αθλητικών
συλλόγων μπάσκετ, ΕΣΚΔΝ ΙΩΝΙΑΣ και Α.Ο. ΠΕΡΙΣΣΟΣ, θα παραχωρηθούν από τον
ΟΠΑΝ.
– Γήπεδο τένις (Λ. Ηρακλείου & Θυατείρων ένα γήπεδο), παραχώρηση έως
31/12/2024 για χρήση των αθλητικών σωματείων του Δήμου Νέας Ιωνίας.
– Αίθουσα Ρυθμικής Γυμναστικής (Εθνικής Αντιστάσεως και Αργένους)
παραχώρηση έως 31/12/2024 για χρήση των αθλητικών σωματείων του Δήμου
Νέας Ιωνίας.
– Την υπόγεια αίθουσα στην πλατεία Τσαλδάρη. Παραχώρηση έως 31/12/2024 για
χρήση των αθλητικών σωματείων του Δήμου Νέας Ιωνίας.

2) Πολιτιστικοί Χώροι στον Ο.Π.Α.Ν.
– Παναιτώλιο (Πλ. Παναιτωλίου – Αλσούπολη). Παραχώρηση έως 31/12/2024 για
χρήση του 1ου ορόφου, με σκοπό την εκτέλεση προγραμμάτων των καλλιτεχνικών
εργαστηρίων από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Άθλησης & Νεολαίας Δήμου Νέας
Ιωνίας.
– Δημοτικό Θέατρο «Γιάννης Δομνάκης» (Λυκαονίας και Αρχιμήδους). Παραχώρηση
έως 31/12/2024 για χρήση της αίθουσας χορωδιών, της αίθουσας φιλαρμονικής
και το στούντιο για τις χορωδίες του ΟΠΑΝ και την φιλαρμονική του ωδείου του
ΟΠΑΝ.

Η παραχώρηση των παραπάνω χώρων μετά από αιτήματα φορέων ή σωματείων
θα γίνεται από τον Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Ν. Ιωνίας.
Σημειώνεται ότι η ευθύνη της συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης των
ανωτέρω εγκαταστάσεων ανήκει στο Δήμο Νέας Ιωνίας και ο Ο.Π.Α.Ν. υποχρεούται
στην αποκατάσταση των τρεχουσών αναγκαίων μικροεπισκευών