Παραλίες Αττικής: Χρήσιμος διαδραστικός χάρτης αξιολογεί τις πιο καθαρές ακτές

Ένα χρήσιμο και διαδραστικό χάρτη με όλες τις παραλίες Αττικής έδωσε στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η Διεύθυνση Υδάτων στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημιούργησε την επίσημη γεωχωρική πύλη με τίτλο «Ακτές Κολύμβησης Αττικής».

Παραλίες Αττικής: Χάρτης με μετρήσεις καθαρότητας

Βασικός στόχος της εφαρμογής αποτελεί η χωρική απεικόνιση των δεδομένων που σχετίζονται με τις Ακτές Κολύμβησης Αττικής (σημεία δειγματοληψίας, όρια ακτών, παράκτια υδατικά συστήματα) σε ένα ενιαίο χαρτογραφικό περιβάλλον.

Παραλίες Αττικής: Χρήσιμος διαδραστικός χάρτης αξιολογεί τις πιο καθαρές ακτές

Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής και εμφάνισης (μέσα από κατάλληλα εργαλεία αναζήτησης) των αποτελεσμάτων των αναλύσεων και των ταυτοτήτων των Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτά δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου (ΥΠΕΝ), καθιστώντας την παρούσα εφαρμογή αρκετά εύχρηστη προς το ευρύ κοινό.

Η Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης γίνεται κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης και σε σημεία δειγματοληψίας ανάλογα κωδικοποιημένα, με σκοπό τη προστασία των υδάτων και της δημόσιας υγείας.

Από το 2016 οι ακτές παρακολουθούνται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσω συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Παραλίες Αττικής: Χρήσιμος διαδραστικός χάρτης αξιολογεί τις πιο καθαρές ακτές

Ο διαδικτυακός χάρτης δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εστιάσει στην παραλία που τον ενδιαφέρει και να μάθει περισσότερες πληροφορίες γι αυτήν.