Πανευρωπαϊκό ιατρικό φάκελο ασθενούς ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρώπη θέλει τα ιατρικά αρχεία των ασθενών στις χώρες της να μοιράζονται σε όλη την επικράτεια της. Δηλαδή, εάν ένας Ισπανός ή ένας Ελληνας σε διακοπές στη Γαλλία αρχίσει να αισθάνεται αδιαθεσία και πάει στον γιατρό, ο επαγγελματίας αυτός θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του για να τον θεραπεύσει, κάτι που είναι γνωστό ως κύρια χρήση δεδομένων.

Στα κεντρικά γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μαδρίτη, παρουσιάστηκε η έκθεση «Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας για την καινοτομία: είναι πραγματικά εφικτό;», που εκπονήθηκε από το think tank EIT Health Spain με τη συνεργασία ειδικών σε θέματα δεδομένων, συστημάτων υγείας, καινοτομίας υγείας και οργανώσεων ασθενών, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με την ανταπόκριση της ABC, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Ισπανία ξεκινά από πλεονεκτική θέση για να θέσει σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο, αφού συγκαταλέγεται στις 5 κορυφαίες χώρες όσον αφορά την ψηφιοποίηση των ιατρικών δεδομένων.

Οι οικογενειακοί γιατροί πιστεύουν επίσης ότι το σύστημα χρειάζεται ακόμα βελτίωση. «Δυστυχώς, σε εθνικό επίπεδο εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις για την εφαρμογή ενός πλήρως διαλειτουργικού συστήματος που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων υγείας μεταξύ όλων των αυτόνομων κοινοτήτων.

Αυτό οφείλεται, εκτός από τα συστήματα που χρησιμοποιούνται, στην οργάνωση και στους διαφορετικούς κανονισμούς μεταξύ των κοινοτήτων που δυσκολεύουν αυτή την ένταξη.

Ο ευρωπαϊκός στόχος, είναι «φιλόδοξος αλλά εφικτός», αν και θα απαιτήσει στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και κοινή δέσμευση για την υπέρβαση των τεχνικών, νομικών και διοικητικών προκλήσεων που μπορεί να προκύψουν.