Πανελλαδικές Εξετάσεις: Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες – Πώς θα υπολογιστούν τα μόρια

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας: www.results.it.minedu.gov.gr

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία, θα αποσαφηνίσει το πλαίσιο, στο οποίο θα κινηθούν οι βάσεις  για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023 ανά είδος Λυκείου και Ομάδα Προσανατολισμού/Τομέα εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες


Επισημαίνεται ότι το πλήθος των υποψηφίων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ προκύπτει από τη συμμετοχή σε τουλάχιστον δυο πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (εκτός των Μουσικών Σπουδών).

Δείτε τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ:

-Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΕΠΑΛ_ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_2023
-Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΕΠΑΛ_ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ_2023
-Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_2023
-Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_2023
-Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ._ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_2023
-Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ._2023
-Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_2023
-Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)_2023
-Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_2023
-Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)_2023
-Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_2023
-Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ_2023

Πώς γίνεται ο υπολογισμός των μορίων

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, το υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει ειδική εφαρμογή για τον υπολογισμό των μορίων τους.

Εισάγοντας τους βαθμούς που πήραν σε κάθε μάθημα στη συγκεκριμένη εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν αυτόματη ενημέρωση για το σύνολο των μορίων, που συγκεντρώνουν σε κάθε Τμήμα/Σχολή του Επιστημονικού Πεδίου ή Τομέα, που ανήκουν. 

Την εφαρμογή για να υπολογίσουν το σύνολο των μορίων τους, θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού αριθμού των μορίων, οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν τους γραπτούς βαθμούς τους στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού, που ανήκουν. Ο κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο Συντελεστή Βαρύτητας. Τα τέσσερα γινόμενα προστίθενται. Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια. Με αυτό τον τρόπο, προκύπτει ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.
Ο βαθμός του κάθε μαθήματος, εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

Στην ίδια εφαρμογή, οι υποψήφιοι θα καταφύγουν για να υπολογίσουν και το σύνολο των μορίων, αφού ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Ειδικών Μαθημάτων.

Τέλος, οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023, καθώς και για την έναρξη συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η πρώτη εκτίμηση

Μία πρώτη σύγκριση των φετινών σε σχέση με τους περσινούς βαθμούς των υποψηφίων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, κάνει ο κ.Στράτος Στρατηγάκης, μαθηματικός, ερευνητής:

«Για το πρώτο Πεδίο, των Ανθρωπιστικών Σπουδών, οι υποψήφιοι σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις στη Γλώσσα και στα Λατινικά ενώ υποχώρησαν βαθμολογικά στα Αρχαία και στην Ιστορία. Στο δεύτερο Πεδίο, των Θετικών Σπουδών, σαφώς καλύτερες οι βαθμολογίες φέτος στα Μαθηματικά και στη Γλώσσα, ενώ κατά περίπου 0,7% χειρότερη η εικόνα στη Φυσική και στη Χημεία. Στο τρίτο Πεδίο, των Επιστημών Υγείας, πτώση καταγράφεται στη Φυσική, στη Χημεία και στη Βιολογία, ενώ βελτιωμένη παρουσιάζεται η Γλώσσα. Επομένως, μάλλον θα υπάρξει πτώση στις βάσεις των Ιατρικών Σχολών.

Τέλος, στο τέταρτο Πεδίο, των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής, οι υποψήφιοι έγραψαν καλύτερα στα Μαθηματικά, το ίδιο και στη Γλώσσα, κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρσι στην Πληροφορική. Κατά πολύ χαμηλότερες οι βαθμολογίες τους στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας».
Αναμένονται αναλυτικότερες εκτιμήσεις για τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των υποψηφίων, καθώς και τις μετακινήσεις που σημειώθηκαν από το ένα επιστημονικό Πεδίο στο άλλο, από τις οποίες και θα προκύψει σαφέστερη εικόνα για τη διαμόρφωση των φετινών βάσεων στις Πανελλαδικές.

Πηγή: Πρώτο Θέμα