ΟΑΚΑ: Ανοίγει ξανά το Ποδηλατοδρόμιο – Έλεγχοι στη στέγη Καλατράβα

Τη δυνατότητα της μερικής επαναλειτουργίας για το Ποδηλατοδρόμιο στο ΟΑΚΑ, υπό προϋποθέσεις, τεκμηριώνει η 2η Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης των πραγματογνώμων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, την οποία παρέδωσε στον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός.

Συγκεκριμένα, η Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης επιτρέπει τη μερική επαναλειτουργία του Ποδηλατοδρομίου, τις προσεχείς ημέρες, με δέσμη άμεσων μέτρων:

1.Αποκλεισμός δύο εξεδρών και χρήση μόνο για προπονήσεις:

Με τον αποκλεισμό των δύο εξεδρών, εκεί που φιλοξενούνται μεταξύ άλλων και οι λειτουργίες Τύπου, επιτυγχάνεται η αποφόρτιση συγκεκριμένων αναρτήρων της οροφής με ευρήματα και η μείωση εντάσεων στους γειτονικούς αναρτήρες.

Συνεπώς, το Ποδηλατοδρόμιο –προσωρινά- θα μπορεί να χρησιμοποιείται για προπονήσεις και όχι να φιλοξενεί αγώνες.

2.Μη χρήση του χώρου σε περίπτωση χιονόπτωσης ή έντονων ανεμοπιέσεων:

Οι έως τώρα εκτιμήσεις από τις επί τόπου μετρήσεις του ΤΕΕ, των πραγματικών δυνάμεων αναρτήρων έγιναν ολοκληρωμένα μεν, αλλά με χαμηλά φορτία λειτουργίας (χωρίς έντονα καιρικά φαινόμενα π.χ. υψηλή ανεμοπίεση), θα τεθεί ο περιορισμός της μη λειτουργίας του χώρου σε περίπτωση έντονων ανεμοπιέσεων (τουλάχιστον έξι μποφόρ) ή σε περίπτωση χιονόπτωσης, για λόγους αποφυγής διακινδύνευσης.

3.Εκτίμηση των πραγματικών δυνάμεων αναρτήρων υπό εντονότερες δράσεις:

Το αμέσως επόμενο δίμηνο να τεθεί σε λειτουργία σύστημα μόνιμης παρακολούθησης, με επιστημονικά όργανα, σε συνέχεια και επέκταση της πρακτικής ενόργανων μετρήσεων που ακολουθήθηκε κατά τον έλεγχο της πραγματογνωμοσύνης.

Το σύστημα παρακολούθησης θα καταγράφει τα πραγματικά φορτία σε συνθήκες ισχυρότερων ανέμων ή και χιονόπτωσης, σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση και σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής θα ενημερώνεται άμεσα ο διαχειριστής του Ποδηλατοδρομίου.

Αυτή η παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας σε πραγματικό χρόνο διασφαλίζει ότι τυχόν ανωμαλίες εντοπίζονται έγκαιρα, επιτρέποντας έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Έτσι διασφαλίζονται τα βέλτιστα επίπεδα ασφάλειας και θα μπορούν να αναθεωρηθούν προς τα πάνω οι αυστηροί περιορισμοί που μπαίνουν τώρα για ανεμοπίεση και χιονόπτωση.

4.Συνέχιση εργασιών συντήρησης:

Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου των πραγματογνώμων έγιναν στοχευμένες και συστηματικές εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών οργάνων και μετρήσεων σε αναγκαίο για τον έλεγχο αριθμό.

Οι εργασίες εγκατάστασης του νέου συστήματος παρακολούθησης, που προϋποθέτουν ούτως ή άλλως χρήση μεγάλων και μεσαίων γερανών, θα συνδυαστούν με καθαρισμό των υπολοίπων άκρων καλωδίων και κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία συμβατή προς το αρχικό μείγμα.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν ολοκληρωμένης Μελέτης για την κατάσταση των κατασκευών Καλατράβα στο ΟΑΚΑ (για 1η φορά από το 2004) διαπιστώθηκε μη επαρκή στατικότητα στα Στέγαστρα του κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου και αναστάλθηκε η λειτουργία των εγκαταστάσεων στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κατόπιν, με την 1η Έκθεση των Εμπειρογνωμόνων του ΤΕΕ στο τέλος Οκτωβρίου, στο οποίο ανατέθηκε από τον Υπουργό Αθλητισμού η εκτίμηση της Μελέτης και τα επόμενα βήματα, επιτράπηκε υπό προϋποθέσεις η επαναλειτουργία του υπογείου χώρου του
Ποδηλατοδρομίου, της Αίθουσας Κασιμάτης και των γραφείων διοίκησης στο Στάδιο.

Τώρα, με την 2η Έκθεση, καθορίζονται οι όροι μερικής επαναλειτουργίας ολόκληρου του Ποδηλατοδρομίου και αναμένονται οι επόμενες Εκθέσεις του ΤΕΕ (αποτίμηση με το σύστημα παρακολούθησης – ενοργάνωσης στο Ποδηλατοδρόμιο, εκτίμηση για το Στέγαστρο στο κεντρικό Στάδιο κλπ).