Νόμιμη η εφαρμογή εξαήμερης εργασίας στην Ελλάδα από τον Ιούλιο

Πρεμιέρα κάνει την 1η Ιουλίου η εφαρμογή της εξαήμερης εργασίας στη χώρα μας που έρχεται ήδη πρώτη στην ΕΕ σε ώρες εργασίας (41 ώρες εργασίας την εβδομάδα)

Η ενεργοποίηση της διάταξης του πρόσφατου εργασιακού νόμου αφορά, ΔΕΚΟ, Τράπεζες, Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ειδικότερα τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Σημαντικό είναι ότι για την απασχόληση την 6η μέρα οι εργαζόμενοι αμείβονται επιπλέον με το 40% του ημερομισθίου και το 115% αν είναι αργία.

Με βάση τη διάταξη, οι επιχειρήσεις προκειμένου να κάνουν χρήση της έκτης μέρας της εβδομάδας πρέπει να δηλώσουν αρχικά και υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων.