Νέο κιόσκι ανταποδοτικής ανακύκλωσης εγκαταστάθηκε στην Καλογρέζα

Ένα νέο «σπίτι» ανταποδοτικής ανακύκλωσης εγκαταστάθηκε στην Καλογρέζα, από το Δήμο Νέας Ιωνίας

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων εγκαθιστά εξοπλισμό ανακύκλωσης σε όλους τους Δήμους, ως υποχρέωση πλέον του νέου θεσμικού πλαισίου, που επιβάλλει την διαλογή στην πηγή.

Στην πόλη μας, τοποθετήθηκε ένα ακόμη νέο «σπίτι» ανταποδοτικής ανακύκλωσης στην οδό Βυζαντίου στην Καλογρέζα, στο ύψος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας (Πέτρινο), όπου δέχεται όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά που «πηγαίνουν» σε μπλε κάδους, όπως γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο και χαρτιά. Στο εσωτερικό υπάρχει αυτόματος μηχανισμός, που επιτρέπει στην εγκατάσταση να κάνει μόνη της τη διαλογή των υλικών κι έτσι να τα τοποθετεί ξεχωριστά στους κάδους που διαθέτει.

Στόχος είναι η συμμετοχή όλων των πολιτών, για την επιτυχή εφαρμογή του νέου σχεδίου, με έμφαση στην ανακύκλωση και με προφανή περιβαλλοντικά οφέλη.