Χριστοδούλου Βασίλης

Νέα παράταξη στο Δήμο Νέας Ιωνίας -Υποψήφιος Δήμαρχος ο Βασίλης Χριστοδούλου

Νέα παράταξη στο Δήμο Νέας Ιωνίας -Υποψήφιος Δήμαρχος ο Βασίλης Χριστοδούλου