Νέα Ιωνία: Νέοι κύκλοι επιμόρφωσης ενηλίκων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Νέος κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων ξεκινά στη Νέα Ιωνία από τα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

Η σχετική ανακοίνωση για τους κύκλους επιμόρφωσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Ιωνίας και αναφέρει τα εξής:
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Νέας Ιωνίας διά του Ο.Π.Α.Ν. Νέας Ιωνίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης θα ξεκινήσουν την λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νέας Ιωνίας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Ποιοι κύκλοι επιμόρφωσης ενηλίκων ξεκινούν στη Νέα Ιωνία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Νέας Ιωνίας τα τμήματα που μπορούν να δημιουργηθούν είναι τα παρακάτω:
Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25 ώρες
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ο.Π.Α.Ν.
Δημιουργώ την δική μου επιχείρηση 25 ώρες
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ο.Π.Α.Ν.
Εργαστήρι δημιουργικής γραφής 50 ώρες
ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ο.Π.Α.Ν.
Εργαστήρι δημιουργίας βίντεο 50 ώρες
ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ο.Π.Α.Ν.
Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα -e- επιχειρείν 25 ώρες
ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ο.Π.Α.Ν.
Σύνδεση σχολείου οικογένειας 50 ώρες
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 9° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Οι συναντήσεις αυτές θα λάβουν χώρα στην βιβλιοθήκη του Δήμου Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου 264, 4ος όροφος, όπως και στο 9° δημοτικό σχολείο Μουταλάσκη 64, Καλογρέζα.
Για περαιτέρω πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στον Ο.Π.Α.Ν. Νέας Ιωνίας:
Τηλ. : 2102777721 εσωτ. 16

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pgiouvanoglou@neaionia.gr υπόψη της Π.Α. Γιουβάνογλου.
Οι ώρες των προγραμμάτων είναι ενδεικτικές. Θα διαμορφωθούν σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των εκπαιδευτών.

Για την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ πατήστε εδώ

Ταχ. Διεύθυνση: Ηρακλείου 268, 14231 Νέα Ιωνία
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας