Νέα Ιωνία: Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής για το 1ο δίμηνο 2024

Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (άρθρο 67Α του Ν. 3852/2010, ως προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν. 5056/2023), θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στη Νέα Ιωνία, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19.00.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, που επιθυμούν να θέσουν θέματα προς συζήτηση αναφορικά με το έργο της δημοτικής αρχής, θα τα καταθέσουν  εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου έως τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ήτοι έως την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 (καταληκτική ημερομηνία).

Η επιλογή των προς συζήτηση θεμάτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 67 Α του Ν.3852/2010 διαδικασία.