Μεταμόρφωση: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Στη Μεταμόρφωση ο Δήμος άνοιξε από την Πέμπτη 17 Αυγούστου τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Στη σχετική του ανακοίνωση αναφέρει:

Ενημερώνουμε ότι:

1. Το Δημοτικό Κολυμβητήριο θα επαναλειτουργήσει, την Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023. (28-08-2023),

2. Από την Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2023 (17-08-2023) θα ανοίξει η πλατφόρμα του Δήμου Μεταμόρφωσης, για την υποβολή των νέων αιτήσεων για την χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για την χρονική περίοδο 2023-2024.

Μπορείτε να μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και να προβείτε στην υποβολή της νέας αίτησης: https://demos365metamorfossi.intellisoft.gr/

3. Παρακαλούμε, τυχόν οφειλές που υπάρχουν, να εξοφληθούν άμεσα στην γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, η οποία θα είναι ανοικτή από την Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2023 (τηλ. : 210-2820222).