Μαρούσι: Προς ενοικίαση το Ολυμπιακό Ξενοδοχείο που βρίσκεται στο ύψος του ΟΑΚΑ

Σε διαδικασία ενοικίασης και εκσυγχρονισμού τίθεται το Ολυμπιακό ξενοδοχείο απέναντι από το ΟΑΚΑ. Το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) στο Μαρούσι εκμισθώνεται προς 450.000 ευρώ μίνιμουμ κατ’ έτος..

Ο λόγος για το ξενοδοχείο που λειτουργούσε μέχρι και το Μάρτιο ως μονάδα 4 αστέρων επί της λεωφόρου Κηφισίας, σε κομβικό σημείο, στο ύψος του Ολυμπιακού Σταδίου, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Golden Hall για το οποίο «τρέχει» τώρα η διαγωνιστική διαδικασία μακροχρόνιας μίσθωσης μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Σύμβουλος της όλης διαδικασίας του διαγωνισμού έχει αναλάβει η εταιρεία Deloitte, με το νέο μισθωτή -μετά την αποχώρηση του προηγούμενου, του ομίλου Civitel τον περασμένο Μάρτιο- να αναλαμβάνει και το κόστος εκσυγχρονισμού του ξενοδοχείου το οποίο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’00 με μία δυναμικότητα 40 δωματίων. 

Μαρούσι: Προς ενοικίαση το Ολυμπιακό Ξενοδοχείο που βρίσκεται στο ύψος του ΟΑΚΑ

Από την πλευρά της, η ΕΟΕ εκτιμά ως μίνιμουμ κόστος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης, το ποσό του 1 εκατ. ευρώ, «ως απολύτως πρόσφορο και αναγκαίο για την οικονομική βιωσιμότητα του προς μίσθωση ακινήτου», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, ένα κόστος το οποίο θα αναλάβει ο ανάδοχος.

Σε σχέση με το ενοίκιο, η τιμή εκκίνησης για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό, κατ’ ελάχιστο για το πρώτο έτος ορίζεται στις 450 χιλ. ευρώ, νούμερο το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως. Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού 37.500 ευρώ.

Με βάση τους όρους της πλειοδοτικής διαδικασίας, η μίσθωση θα έχει μέγιστη διάρκεια έως 25 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα πάντως παράτασης για 10 επιπλέον κατόπιν της συμφωνίας των δύο μερών και επικαιροποίησης του καταβαλλόμενου μισθώματος κατά τη λήξη της βασικής διάρκειας μίσθωσης, μετά από νέα εκτίμηση του ακινήτου από ανεξάρτητο εκτιμητή επιλογής της ΕΟΕ.

Ενδιαφέρουν:

Ο φάκελος δικαιολογητικών κατατίθεται έως τις 12 Ιουνίου, ενώ η ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες που θα περάσουν επιτυχώς το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Πηγή: Newmoney