Μαρούσι: Παρουσιάστηκε η Μελέτη για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου

Στο Μαρούσι, το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Αμαρουσίου» παρουσιάστηκε την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023 στον Δήμαρχο Θεόδωρο Αμπατζόγλου και σε στελέχη των Τεχνικών υπηρεσιών και του Γραφείου Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων του Δήμου, από την ανάδοχο μελετητική εταιρία.

Η Μελέτη χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και αφορά μελέτη παρεμβάσεων και κατασκευών, έτσι ώστε να δομηθεί μία αδιατάρακτη αλυσίδα προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους και κτίρια στο Μαρούσι.

Ειδικότερα περιλαμβάνει:

  • Προσβάσιμα πεζοδρόμια/πεζόδρομοι/οδοί ήπιας κυκλοφορίας /πλατείες
  • Προσβάσιμες διαβάσεις
  • Προσβάσιμες νησίδες
  • Προσβάσιμοι χώροι πρασίνου/άλση
  • Προσβάσιμοι χώροι στάθμευσης

Ο κ. Θ. Αμπατζόγλου μετά το πέρας της παρουσίασης και σχετικών παρατηρήσεων, δήλωσε:

«Το Μαρούσι για πρώτη φορά κατέχει ένα ολιστικό σχέδιο με αναγκαίες παρεμβάσεις για να μετασχηματιστεί σε μία πραγματικά φιλική πόλη σύγχρονων προδιαγραφών. Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας σε συνδυασμό με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελούν τη Βίβλο παρεμβάσεων που πρέπει να πραγματοποιήσουμε τα επόμενα χρόνια.

Οι μελέτες αυτές συνδυαστικά, μετατρέπονται σε Τεχνικές Μελέτες Έργου, έτσι ώστε να υποβληθούν στους αρμόδιους χρηματοδοτικούς φορείς και να υλοποιήσουμε τις μεγάλες αναπλάσεις που τόσο έχει ανάγκη η πόλη μας. Ήδη στον τομέα αυτό έχουμε πετύχει πολλά, με περισσότερα από 24 εκ. ευρώ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. Συνεχίζουμε δυνατά, συνεχίζουμε να πάμε το Μαρούσι μας ακόμη πιο Ψηλά!»

Μαρούσι: Παρουσιάστηκε η Μελέτη για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου