Μαραθώνιος Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

Στις 18 Μαΐου με πρωτοβουλία του «Δικτύου Πόλεων με κοινότητες απογόνων Ελλήνων της καθ’ ημάς Ανατολής» της ΚΕΔΕ θα διοργανωθούν εκδηλώσεις στους κατά τόπους δήμους για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Όπως αναφέρει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας: «Το “Δίκτυο Πόλεων με απογόνους Ελλήνων της καθ΄ ημάς Ανατολής” προχωρά στη θεσμοθέτηση της εκδήλωσης “Η φλόγα της Μνήμης” που άναψε για πρώτη φορά πέρυσι στη μνήμη των 350.000 θυμάτων της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, και θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 18 Μαΐου, με διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων και δράσεων από δήμο σε δήμο, καθώς σε σχολεία της χώρας με στόχο να καθιερωθεί ένας “Μαραθώνιος Μνήμης”.

Τα μέλη του Δικτύου που αποτελείται από 56 δήμους που διαθέτουν κοινότητες και συστάθηκε με πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας την ετήσια απολογιστική συνεδρίασή τους στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), καταρτίζοντας τα επόμενα βήματά τους για τη διεύρυνση του Δικτύου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν αιρετοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από πολλούς δήμους της χώρας».