ΚΕΔΕ: Τι θα εισηγηθεί ο Δήμαρχος Αμαρουσίου για τα δάνεια Δήμων

Σημαντική εισήγηση – παρέμβαση του Θεόδωρου Αμπατζόγλου στην ΚΕΔΕ για την διευκόλυνση των Δήμων.

Στο ΔΣ της ΚΕΔΕ, αύριο Τετάρτη 24 Απριλίου ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, θα εισηγηθεί προς ψήφιση πρόταση αναφορικά με τον δανεισμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για τον δανεισμό των Δήμων σήμερα ισχύει το εξής:

  • Το με αρ. πρωτ.43093/30.07.2010 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που καθορίζει ως ανώτατο όριο του συνολικού χρέους Δήμου που προβαίνει σε δανεισμό, ποσοστό 60% επί των συνολικών εσόδων του.
  • Τη παρ.1α του άρθρου 264 του ν.3852/07.06.2020 που αφορά τη Πιστοληπτική Πολιτική Διαδικασία συνομολόγησης δάνειου από Δήμους και Περιφέρειες όπου το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημοσίας πίστης κάθε δήμου ή περιφέρειας δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών εσόδων.

Ποιες προσαρμογές ζητάει ο Δήμαρχος Αμαρουσίου:

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, σύμφωνα με πληροφορίες θα προτείνει και με δεδομένη την δύσκολη οικονομική κατάσταση αρκετών δήμων,  οι δήμοι να δύναται να δανειοδοτηθούν κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Δηλαδή:

  1. Στη περίπτωση όπου οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης διατηρούν ταμειακά διαθέσιμα προερχόμενα από ανταποδοτικά τέλη ή άλλες πηγές και τα οποία δεν μπορούν να διατεθούν ώστε να χρηματοδοτηθούν έργα, να παρέχεται η δυνατότητα προκειμένου να δανειοδοτηθούν να μπορούν μέχρι ποσοστού 50% των διαθέσιμων αυτών να τα εκχωρούν στα τραπεζικά ιδρύματα ως εχέγγυο λαμβάνοντας ως δάνειο το αντίστοιχο ποσό. 
  2. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του ν.2130/1993 «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» που επιβάλλεται υπέρ των δήμων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας και το οποίο εισπράττεται και αποδίδεται από τους παρόχους ενέργειας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί ο εκχωρητής να ενεχυριάζει εκχωρεί προς τα τραπεζικά ιδρύματα ως το 50% του τέλους προς εξυπηρέτηση της ετήσιας τοκοχρεολυτικής δόσης. 

Πηγή: In.gr