Ιωνικό Κέντρο: Το εμβληματικό έργο, οι κατασκευαστές και οι προθεσμίες

Υπεγράφη και ξεκινά το έργο για το “Ιωνικό κέντρο – δημιουργία κέντρου πολιτισμού και νεολαίας”. Ανάδοχος της εργολαβίας είναι η ΤΕΡΝΑ, μέλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η σύμβαση υπεγράφη στις 11 Ιανουαρίου με ποσό 29,42 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ 36,49 εκατ. ευρώ). Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το Ιωνικό Κέντρο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.

Ιωνικό Κέντρο: Το εμβληματικό έργο στη Νέα Ιωνία

Το «Ιωνικό Κέντρο», πρόκειται να φιλοξενήσει εγκαταστάσεις, όπως: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Νεολαίας, με Εντευκτήριο κατάλληλου μεγέθους, καθώς και Εστία Φιλοξενίας και Συγκεντρώσεων. Το έργο περιλαμβάνει νέο σχεδιασμό του Πολιτιστικού Κέντρου ως Συνεδριακό – Πολιτιστικό Κέντρο Νεολαίας.

Το Συνεδριακό – Πολιτιστικό Κέντρο αναπτύσσεται σε υπόγειους και υπέργειους χώρους., με συνολικό εμβαδόν χώρων περίπου 3.300 τ.μ. Το υποέργο έχει άμεση συσχέτιση με τα λοιπά υποέργα, δεδομένου ότι η εστία φιλοξενίας και συγκεντρώσεων είναι συμπληρωματική – υποστηρικτική δομή του συνεδριακού κέντρου, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, που θα είναι σε ελεύθερη χρήση για τους πολίτες.

Πόσο κοστίζει το Ιωνικό Κέντρο στη Νέα Ιωνία

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 39,4 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 31,8 εκατ. ευρώ).

Ο διαγωνισμός ξεκινήσε στις 28 Σεπτεμβρίου 2022 ενώ η αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 4 Οκτωβρίου 2022. Η διάρκεια της σύμβασης φτάνει τους 35 μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής. Αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, τότε το Ιωνικό Κέντρο θα μπορεί να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025.

Η μακέτα του Ιωνικού Κέντρου
Η μακέτα του Ιωνικού Κέντρου

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης «Ιωνικό Κέντρο-Δημιουργία κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας».

Ποιοι χώροι κατασκευάζονται στο Ιωνικό Κέντρο

Σύμφωνα με το αντικείμενο της μελέτης-κατασκευής το Ιωνικό Κέντρο περιλαμβάνει:

• το νέο σχεδιασμό του Πολιτιστικού Κέντρου ως Συνεδριακό – Πολιτιστικό Κέντρο Νεολαίας. Το Συνεδριακό – Πολιτιστικό Κέντρο αναπτύσσεται σε υπόγειους και υπέργειους χώρους., με συνολικό εμβαδόν χώρων περίπου 3.300 τ.μ. Το υποέργο έχει άμεση συσχέτιση με τα λοιπά υποέργα, δεδομένου ότι η εστία φιλοξενίας και συγκεντρώσεων είναι συμπληρωματική – υποστηρικτική δομή του συνεδριακού κέντρου, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, που θα είναι σε ελεύθερη χρήση για τους πολίτες.

• την αποπεράτωση της Εστίας Φιλοξενίας και συγκεντρώσεων (έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός), η οποία αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα του Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου, με σκοπό να εξυπηρετήσει τη συμμετοχή και παρουσία των συνέδρων, ημεδαπών και αλλοδαπών στο χώρο κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων- συνεδρίων.

• τη φύτευση και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με βιοκλιματικά κριτήρια, φυσικά ή/και ανακυκλώσιμα υλικά κατά το δυνατόν. Θα επιδιωχθεί το συγκρότημα να λειτουργεί υπό συνθήκες υψηλού βαθμού ασφαλείας, τόσο χάριν των χρηστών του, όσο και των εγκαταστάσεών του. Στη διαχείριση των απορριμμάτων θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογικά συστήματα σύμφωνα με τις αρχές της ανακύκλωσης, επίσης, όπου είναι δυνατόν θα χρησιμοποιηθούν δομικά υλικά φυσικά ή ανακυκλωμένα για μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.