Η αντικεραυνική προστασία σχολείων στη Νέα Ιωνία στο Δημοτικό Συμβούλιο

Την αντικεραυνική προστασία των σχολικών κτηρίων στη Νέα Ιωνία συζητά μεταξύ άλλων στη συνεδρίαση της Δευτέρας το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στη συνεδρίαση αναφέρει: Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40),την Δευτέρα 13-11-2023 και ώρα 19:30 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010) για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ

1. 7η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023
2. Έγκριση Σχεδίου 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023.
3. Συμμόρφωση στην οριστική έκθεση αποτελεσμάτων τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικ. Έτους 2021. για τον καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
4. Καθορισμός εξόδων Παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ για το έτος 2023
5. Έγκριση της 4ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 του ΚΕ. ΒΡΕ.ΦΟ.
6. Παράταση της Σύμβασης του Έργου: Προσαρμογή 1ου 2ου 3ου 4ου και 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις Προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017, Ανάδοχος: Ακλίμων Τεχνική Α.Ε.
7. Έγκριση προθεσμίας του έργου « Κατασκευή ή Αντικατάσταση Εγκατάστασης Αντικεραυνικής Προστασίας σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου»
8. Έγκριση και διαπίστωση υποκαταστάσεως του αναδόχου του έργου «Συντήρηση Πεζοδρομίων έτους 2019»
9. Κατασκευή Αναπηρικής Ράμπας στην οδό Μπιζανίου 22.
10. Αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου και ανανέωση της άδειας της αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην οδό ΕΦΕΣΟΥ 11
11. Παραχώρηση Θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό ΖΗΛΩΝ 17
12. Παραχώρηση Θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Περγάμου 53-55.
13. Παραχώρηση Θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Πανταζή Νικ. 4Α
14. Παραχώρηση Θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Αγίου Ευσταθίου 12
15. Παραχώρηση Θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Αλικαρνασσού 9
16. Παραχώρηση Θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Σπάρτης 11-13.
17. Παραχώρηση Ανεμπόδιστης Εισόδου στην οδό Κυκλάδων 23.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.