Ημερίδα για Ευρωπαϊκά προγράμματα νεολαίας στη Νέα Ιωνία από τον ΟΠΑΝ

Ο Ο.Π.Α.Ν. του Δήμου Νέας Ιωνίας, σε συνεργασία με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης) οργανώνει στη Νέα Ιωνία στις 20 Νοεμβρίου 2023 18:00-20:00 Hμερίδα για προγράμματα νεολαίας. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου με τις εξής θεματικές:

Το πρόγραμμα Erasmus+ πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2021-2027.

Ημερίδα για Ευρωπαϊκά προγράμματα νεολαίας στη Νέα Ιωνία από τον ΟΠΑΝ

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps) χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό και να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια αλληλεγγύης που θα ωφελήσουν κοινότητες σε όλη την Ευρώπη.

Το Eurodesk ευρωπαϊκό δίκτυο με δομές πληροφόρησης σε 37 χώρες και με περισσότερους από 2.000 εθνικούς, τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους, το οποίο παρέχει στους νέους και σε όσους εργάζονται με νέους πρόσβαση σε ευρωπαϊκή και εθνική πληροφόρηση που ενισχύει τη μαθησιακή κινητικότητά τους.