ΕΡΙΟΤΕΚ: Επιμένει το Δημοτικό Συμβούλιο στην απαλλοτρίωση του χώρου για ανέγερση σχολείου

Νέα απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο στη Νέα Ιωνία για την διεκδίκηση του πολύπαθου οικοπέδου της πρώην ΕΡΙΟΤΕΚ, προκειμένου να χτιστεί εκεί Σχολικό συγκρότημα για τα παιδιά της περιοχής.

Στο εισηγητικό της απόφασης αναφέρεται:

Με την παρούσα εισήγηση προτείνουμε την επανεπιβολή της ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης
του ΄΄ τμήματος του Ο.Τ 425 που έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος ανέγερσης σχολείων σύμφωνα με
την 14410/19-12-2008 Απόφαση Νομάρχη Αθηνών.(ΦΕΚ 6(τ. Α Α &Π Θ)/19 -01 -2009.
Η
ρυμοτομική απαλλοτρίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4759/2020, θεωρείται αρθείσα
αυτοδικαίως με την παρέλευση 15ετίας από την επιβολή της. Δηλαδή από 19-1- 2024 έχει αρθεί
η απαλλοτρίωση.

Κρίνουμε ότι είναι αναγκαία η επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης για να διασφαλιστεί η
απόκτηση του χώρου από τον Δήμο, δεδομένου ότι είναι ζωτική ανάγκη η εξασφάλιση χώρων
για τις ανάγκες σε σχολεία στον Δήμο μας”

Το κείμενο:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: