Εξοικονομώ 2021: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα exoikonomo2021.gov.gr ο Οδηγός υποβολής αιτήσεων του «Εξοικονομώ 2021», για το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, που τίθεται πλέον σε ισχύ με άλλα κριτήρια.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και θα είναι ταυτόχρονη για όλη την Επικράτεια. Το πρόγραμμα θα μείνει ανοιχτό για 50 μέρες.

Το νέο πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα, καθώς είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό.

“Εξοικονομώ” και ενεργειακή αναβάθμιση

Μεταξύ των σημαντικότερων διαφορών είναι η κατάργηση της χρονικής ιεράρχησης των αιτήσεων και η δημιουργία λίστας επιλαχόντων. Για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ θα ληφθεί ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες, πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Ως σημαντικότερο κριτήριο, ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με 632 εκατ. ευρώ και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν συνολικά κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ. Η μέση εκτιμώμενη επιδότηση θα ανέλθει σε ποσοστό 62% της συνολικής δαπάνης.