e-neaionia

Εκλογές στο Σύλλογο Ηπειρωτών Νέας Ιωνίας “Άπειρος Γαία”

Προσπάθεια ανασυγκρότησης των μελών, της Διοίκησης και των στόχων του κάνει ο Σύλλογος Ηπειρωτών Νέας Ιωνίας “η Άπειρος Γαία” που καλεί τα μέλη του σε Αρχαιρεσίες στις 22 και 29 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο της Νέας Ιωνίας.

Εκλογές στο Σύλλογο Ηπειρωτών Νέας Ιωνίας “Άπειρος Γαία”

Σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή των εκλογών αναφέρει χαρακτηριστικά:

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Νέας Ιωνίας “η Άπειρος Γαία” είναι ίσως ο μοναδικός Σύλλογος -Σωματείο, στην πόλη και στο Δήμο μας, όπου ζούμε, εργαζόμαστε, κινούμαστε, που κατέχει Αριθμό  Πολιτιστικού Φορέα, από το Υπουργείο Πολιτισμού και  ένας απο τους εξήκοντα  Πολιτιστικούς Συλλόγους -Σωματεία σε Πανελλήνια κλίμακα, όταν άλλοι Σύλλογοι με περισσότερα χρόνια δημιουργίας και λειτουργίας δεν έχουν τέτοια  «διάκριση».

Δυστυχώς, όμως κάποιοι συνεκτιμώντας λάθος και κάνοντας άστοχες  ενέργειες και κινήσεις ,καταβαράθρωσαν, όσα είχαν επιτευχθεί στο ΣΥΛΛΟΓΟ τόσα χρόνια, που ήταν Ίνδαλμα όλων μας, και μετά το έτος 2015 άρχισε να παίρνει Φθίνουσα Πορεία .

Έτσι μετά από τόσα χρόνια παρακμής και πριν την Οριστική  διάλυση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ, νέα Άτομα-μέλη  άφθαρτα, με  όρεξη για δουλειά και με γνώσεις πάνω σε Σωματεία-Συλλόγους, ξεκίνησαν την επανεργοποίηση -επαναδραστηριοποίηση  του  και το ΝΕΟ ξεκίνημα του Συλλόγου μας, ώστε να αναδειχθεί και πάλι εκεί που αξίζει.

Για τους  λόγους  αυτούς, σας καλούμε όλους  (Παλαιά και Νέα Μέλη, ως και τους Φίλους-Μέλη ), αφήνοντας στην άκρη  τα τυχόν λάθη του παρελθόντος  και τις  πικρίες  μας, να παρευρεθούμε στις Αρχαιρεσίες-Εκλογές που θα γίνουν, στις 22/5/2022 και 29/5/2022  ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ, αλλά  κυρίως την  δεύτερη ΚΥΡΙΑΚΗ 29/05/2022, όπου η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ όλων  μας  στην εκλογική διαδικασία, είναι εξαιρετικά σημαντική, για την  Ύπαρξη, Ομαλή και Εύρυθμη Λειτουργία και απαραίτητη προϋπόθεση για την Πολιτιστική Δράση του Σωματείου-Συλλόγου“.

Υποψηφιότητες στο Σύλλογο Ηπειρωτών Νέας Ιωνίας μέχρι 15/5

Σύμφωνα με το Καταστατικό του (Άρθρα 4 και 7) και τα άρθρα 69-109 ΑΚ  όπως  τροπ/καν με το Ν4056/2012 (ΦΕΚ 51Α), δικαίωμα Υποβολής  Υποψηφιότητας και Συμμετοχής στις Αρχαιρεσίες -Εκλογές αυτού, για την ανάδειξη των Νέων Οργάνων του, έχουν τα Τακτικά Μέλη του, ήτοι:

α)  οι γεννηθέντες στην Ήπειρο και οι σύζυγοί τους.

β) οι καταγόμενοι, είτε από πατέρα, είτε από μητέρα  γεννηθέντες και καταγόμενοι στην Ήπειρο,καθώς καιοι σύζυγοι τους  και οι κατευθείαν γραμμή απόγονοι τους, έχοντες συμπληρώσει  το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 Όσον αφορά την διαδικασία των αρχαιρεσιών, παρέχεται η ακόλουθη  διευκρίνηση επί του ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ «ΕΚΛΕΓΕΙΝ» ΚΑΙ «ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ», από τα Μέλη και Φίλους – Μέλη του Συλλόγου:

     «Αρθ 4 παρ 1Δ : Τα τακτικά, επίτιμα Μέλη, ως και τα Μέλη – Φίλοι, συμμετέχουν στις Γεν. Συνελεύσεις, όπου τα μεν τακτικά, έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, με την πάροδο μηνός από της εγγραφής τους..»,  ΕΚΤΟΣ και εάν η Γενική Συνέλευση αυτού ήθελε αποφασίσει και ορίσει διαφορετικά ,τα δε Επίτιμα και τα Μέλη-Φίλοι , δεν έχουν Δικαίωμα  Εκλέγεσθαι.                                                

«Αρθ 7 παρ.5 :  Δικαίωμα, εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Γ.Σ και ψηφοφορίες, έχουν εκ των τακτικών μελών, μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη ,ήτοι τα καταβάλλοντα την συνδρομή του προηγούμενου έτους της συμβληθείσης Γ.Σ. προ διμήνου από την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών», ΕΚΤΟΣ και εάν η Γενική Συνέλευση, ήθελε  αποφασίσει και ορίσει διαφορετικά.       

 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, δε σας γνωστοποιούνται-γνωρίζονται  τα εξής:

   1.   Οι Αρχαιρεσίες -Εκλογές, του Συλλόγου Ηπειρωτών Νέας Ιωνίας Αττικής «ΑΠΕΙΡΟΣ ΓΑΙΑ», όπως είχε αποφασισθεί , κατά την  Γενική Συνέλευση  του Συλλόγου-Σωματείου, της  07/11/2021  για την ανάδειξη, της σύνθεσης  των Νέων  Μελών των Οργάνων του  σύμφωνα με τις Καταστατικές του Διατάξεις ,το Νόμο «Περί Σωματείων»  και των  Άρθρων  69-109  ΑΚ, όπως τροπ/καν με το  Ν4056/2012 (ΦΕΚ 51Α) θα πραγματοποιηθούν   την   KYΡΙΑΚΗ, 22α    ΜΑΪΟΥ  2022  ,στην αίθουσα του  ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ,Οδός Πατριάρχου Ιωακείμ  4  (Έναντι ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας), από ώρας 09,-00 π.μ. έως 15,30 μ.μ. με τα ακόλουθα  θέματα:

ι)   Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ και  3/Μελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

ιι) Ανακοίνωση- Έγκριση, των Υποψηφιοτήτων για τις Αρχαιρεσίες-Εκλογές.

 ιιι)    Επιπρόσθετο προς Έγκριση θέμα, όπου  τα Μέλη του Συλλόγου-Σωματείου, με την ψήφο τους, θα επιτρέψουν -εγκρίνουν  στο Νεοκλεχθέν   Δ.Σ. ,την: «Κωδικοποίηση, Αναμόρφωση και Τροποποίηση του  Καταστατικού του Συλλόγου-Σωματείου», πριν την λήξη της θητείας του.

ιιιι)   Ψηφοφορία Μελών .

2. Επειδή, όμως και ως είθισται, δεν είναι δυνατή, η ύπαρξη  απαρτίας, επί  του Συνόλου των  Εγγεγραμμένων  και Τακτοποιημένων  Ταμειακώς  Μελών του Συλλόγου-Σωματείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Καταστατικές του Διατάξεις και των ισχυόντων Νόμων, κατά την 22/05/2022 και επειδή ,η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ όλων  μας  στην εκλογική διαδικασία, είναι εξαιρετικά σημαντική, για την  Ύπαρξη, Ομαλή και Εύρυθμη Λειτουργία και απαραίτητη προϋπόθεση για την Πολιτιστική Δράση του Σωματείου-Συλλόγου, οι   Επαναληπτικές  Αρχαιρεσίες-Εκλογές, θα πραγματοποιηθούν , μετά από επτά (7 ) ημέρες και συγκεκριμένα, την  επόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ, 29η  Μαΐου 2022, στον ίδιο χώρο, κατά τις  ίδιες ώρες 09,00 π.μ. έως 15.30 μ.μ., επί των ιδίων θεμάτων.

             ****  Απαιτούμενοι   ψήφοιΈως  7 = ψήφοι για το Δ.Σ. , έως 3 = ψήφοι για την Ε.Ε. , κα έως  5 = ψήφοι για την ΠΣΕ.

3. Εφίσταται  η προσοχή, όλων των μελών, ότι κατά την διαδικασία διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών-Εκλογών, θα : α) τηρηθούν πιστά οι Οδηγίες  και οι Συστάσεις  του Υπουργείου  Υγείας, της  Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  και του ΕΟΔΥ, για τον Περιορισμό της διασποράς του κορωνοίου  COVID-19  και β)  ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όλων των συμμετεχόντων .

4.  Οι Υποψηφιότητες, θα γίνονται είτε δια ζώσης, είτε  με αποστολή στο e mail του Συλλόγου-Σωματείου, e mail.: syl.hpeirwtwn.ni@gmail.com

 ΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ, έως την: 15ην / 05 / 2022, ημέρα Παρασκευή.