Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Ξεκινά η δημόσια προσφορά μετοχών

Έπειτα από προετοιμασία μηνών, ξεκινά η διαδικασία για την είσοδο της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών A.E.» στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Μετά την έγκριση σήμερα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ενημερωτικού δελτίο για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση των μετοχών της ΔΑΑ κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ (αντιστοιχεί στο 19% του συνόλου των μετοχών) αναμένεται να ανοίξει αύριο, Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου και θα παραμείνει ανοικτό για έξι εργάσιμες ημέρες.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2024, το Εύρος Τιμής Διάθεσης εντός του οποίου διατίθενται οι Προσφερόμενες Μετοχές κυμαίνεται μεταξύ €7,00 και €8,20 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, Η Τιμή Διάθεσης μπορεί να ορισθεί εντός ή κάτω από το Εύρος Τιμής Διάθεσης αλλά δεν μπορεί να υπερβεί τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης.

Η Τιμή Διάθεσης αναμένεται να καθορισθεί, μετά το πέρας της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, στις ή περί τις 2 Φεβρουαρίου 2024, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα αναφέρεται σε δημόσια ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (ΗΔΤ) του ΧΑ, το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών του ΔΑΑ στο ΧΑ θα λάβει χώρα μέσω της διάθεσης των υφισταμένων μετοχών κυριότητας του ΤΑΙΠΕΔ (30% των μετοχών του ΔΑΑ, ήτοι 90.000.000 μετοχές) σε συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό (η «Συνδυασμένη Προσφορά»).