Δήμος Νέας Ιωνίας: Προκήρυξη θέσεων με τρίμηνες συμβάσεις για την κατασκήνωση

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών μηνών.

Η προκήρυξη όπως ανέβηκε στη diavgeia