Δήμος Ηρακλείου: Καθαρισμός οικοπέδων εν όψει αντιπυρικής περιόδου

Η αντιπυρική περίοδος της φετινής χρονιάς ξεκινά και οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων στα όρια του Δήμου Ηρακλείου Αττικής οφείλουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες στην κατεύθυνση των μέτρων πυρασφάλειας.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου θα προβεί στις παρεμβάσεις δικής της αρμοδιότητας στους κοινόχρηστους χώρους ώστε μαζί, Δήμος και δημότες, να εξασφαλίσουν την προστασία από πυρκαγιές στο σύνολο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Αναλυτικότερα, ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου 2024 (ήτοι από 1/5/2024 έως 31/10/2024) σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Άρθρο 94 παρ. 26 καθώς και σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, (20/2023, Αριθμ. 18851 οικ. Φ.700.20/ ΦΕΚ 2549 Β’/19.4.2023), ο Δήμος ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων, οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους καθώς και των εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, να προχωρήσουν πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου σε:

Α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

Β. Στην αποψίλωση από τα ξερά χόρτα, καθώς και οποιασδήποτε άλλης καύσιμης ή εκρηκτικής ύλης ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δένδρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από τη επιφάνειας του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δένδρου.

Δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

Ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για τη συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού του χώρου με ίδια μέσα ενώ απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ο Δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο  καθαρισμό επιβάλλοντας:

α) πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ,

β) δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Τα εν λόγω χρηματικά ποσά αποτελούν έσοδο του Δήμου και εισπράττονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Επιπλέον, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα περί εμπρησμού και παράβασης προληπτικών μέτρων.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 της με αριθ. πρωτ.: 18851οικ. Φ700.20/7-4-2023 Υ.Α μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου οι πολίτες δύνανται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Ηρακλείου Αττικής αποστέλλοντας το επισυναπτόμενο Παράρτημα Α΄ (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου iraklio.gr) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: periballon@iraklio.gr είτε ταχυδρομικά στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής στη διεύθυνση: Στέλιου Καραγιώργη 2, Ηράκλειο Αττικής Τ.Κ. 141 21. 

Επιπλέον, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από 1 Μάϊου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) και 5 (κατάσταση συναγερμού), αλλά και όταν ο δείκτης είναι χαμηλότερος σε κρίσιμες περιοχές και ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματα.