Δήμος Βριλησσίων: Ηλεκτρικά οχήματα και σταθμοί φόρτισης από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Δήμος Βριλησσίων: Η Οικονομική Επιτροπή (21/6/2023) ενέκρινε τη χρηματοδότηση ποσού 1.400.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη της πράξης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ στο επιχειρησιακό σχέδιο ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

Η πράξη αφορά στην προμήθεια 10 ηλεκτρικών οχημάτων και 5 σταθμών φόρτισης για κάλυψη των αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα:

• ένα (1) ηλεκτρικό επιβατηγό όχημα, 4πορτο,πέντε (5) θέσεων, για μεταφορά προσωπικού του Δήμου

• τρία (3) ηλεκτρικά μικρά φορτηγά οχήματα

κλειστού τύπου (VAN), για μεταφορά υλικών και αγαθών του Δήμου

• ένα (1) ηλεκτρικό ανατρεπόμενο μικρό τετράτροχο όχημα (PickUp), για μεταφορά υλικών και ογκωδών του Δήμου

• ένα (1) ηλεκτρικό απορριμματοφόρο φορτηγό μικρών διαστάσεων με ανατροπή, για αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου

• δύο (2) ηλεκτρικά λεωφορεία, για την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου

• ένα (1) ηλεκτρικό ανυψωτικό καλαθοφόρο όχημα, για τη διευκόλυνση εργασιών του Δήμου

• ένα (1) ηλεκτρικό αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο, για καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων, πλατειών, πεζοδρόμων, πάρκων, πεζοδρομίων κ.λ.π. του Δήμου

• πέντε (5) σταθμούς φόρτισης

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του κύριου του Έργου Δήμου Βριλησσίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

‘Στα Βριλήσσια εκσυγχρονιζόμαστε, βαδίζουμε σταθερά στο μέλλον μέσα και από την ηλεκτροκίνηση, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικά τις ανάγκες μετακίνησης των δημοτών και να αναβαθμίσουμε την παροχή υπηρεσιών στην πόλη και τους κατοίκους της’, δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης.