Δέσποινα Θωμαΐδου: Αλήθειες και ψέματα για το υπόγειο πάρκινγκ του Ο.Τ. 150 στη Νέα Ιωνία

Διευκρινήσεις για το τι συνέβη με το έργο στο υπόγειο πάρκινγκ του Ο.Τ. 150 στη Νέα Ιωνία έδωσε με ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης η Δήμαρχος Δέσποινα Θωμαΐδου. Το πλήρες κείμενο:

Ο.Τ. 150: Αλήθειες και ψέματα για το υπόγειο πάρκινγκ ‼️

🔸 Το έργο, προϋπολογισμού 11.800.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια. Η νέα Στατική Μελέτη έγινε από την Περιφέρεια, ενώ η διαδικασία ολοκλήρωσης των εγκρίσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.

🟣Οι μελέτες που παραλάβαμε, ως δημοτική αρχή, είχαν αστοχίες και ήταν αναγκαία και επιβεβλημένη η τροποποίηση και η επικαιροποίησή τους για λόγους ασφαλείας των πολιτών και των οχημάτων, όπως και της προστασίας του περιβάλλοντοςǃ

🔸 Η είσοδος του υπόγειου χώρου στάθμευσης συνέπιπτε με τη θέση του Κεντρικού Αγωγού Φυσικού Αερίου. (Δεν είχε τηρηθεί η αναγκαία απόσταση του 1,5 μ.)ǃ

🟣 Η υπάρχουσα Στατική Μελέτη δεν πληρούσε τις προδιαγραφές του ισχύοντος Αντισεισμικού Κανονισμούǃ

🔸 Το Μοντέλο της θεμελίωσης δεν ήταν το ορθό, διότι βρέθηκαν πολλά υπόγεια ύδατα με διαφορετικές θερμοκρασίες και ασυνήθιστα υψηλή εκροή του υδροφόρου ορίζονταǃ

🟣Οι κατηγορίες των υλικών δεν ήταν οι ανάλογες για έργο τέτοιας σπουδαιότηταςǃ

🔸 Οι πλάκες οροφής δεν είχαν ελεγχθεί σε διάτμηση και δεν είχε γίνει πρόβλεψη για φορτία (π.χ. φορτία χωμάτων, φορτία βαρέων οχημάτων, κ.λπ.)ǃ