Αυτοδιοικητικές εκλογές: Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για τις εκλογικές δαπάνες συνδυασμών

Δημοσιεύθηκε, η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τις εκλογικές δαπάνες υποψηφίων συνδυασμών που θα λάβουν μέρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου.

Πρόκειται για την εγκύκλιο με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023».

Η Εγκύκλιος οριοθετεί την προεκλογική περίοδο και το έργο των Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, που συνιστώνται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επίσης, παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τα έσοδα και τις δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων, τις υποχρεώσεις τους ως προς τη διακίνηση και τη διαχείριση των οικονομικών τους και άλλα, συναφή με τα οικονομικά τους, θέματα.

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Τα όρια των εκλογικών δαπανών

Τέλος, στο κείμενό της επεξηγούνται α) οι απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση των συνδυασμών και των υποψηφίων και β) ο προσδιορισμός του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών, με παράθεση πινάκων.

Ακόμα, παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την προβολή συνδυασμών και υποψηφίων και τις εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο.

Όλη η εγκύκλιος στο αρχείο που ακολουθεί: