Απογραφή_2021_Η-Νέα-Ιωνία-στις_περιοχές_της_Αττικής_με_τη_μεγαλύτερη_μείωση_πληθυσμου-1