Ανοίγει η πλατφόρμα για τις κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές εγγραφές στα Γενικά και Τεχνικά Λύκεια

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, από σήμερα έως τη 5η Σεπτεμβρίου στις 23:59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes στα λύκεια θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών ή τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι σε λειτουργούντα τμήματα.

Επίσης, από την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στις12.00 έως τη 15η Σεπτεμβρίου στις 23:59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής – ανανέωσης εγγραφής για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Η έγκριση των εκπρόθεσμων εγγραφών πραγματοποιείται από τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την ηλεκτρονική αίτηση και την καταθέτουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον διευθυντή του σχολείου, προκειμένου ο τελευταίος να τα αποστείλει στην οικεία διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.